Många fimpar hamnar i naturen.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fimpar står för mycket nedskräpning, men cigaretternas filter sprider också gifter som skadar myggornas larver. Det visar en studie.

Cigarettfimpar hamnar inte sällan på trottoaren, vid busshållplatsen, i parken och på stranden. Utöver nedskräpningen är fimparna mycket dåliga för miljön.

– Filtret är fyllt med tusentals giftiga kemikalier och mikroplastfiber, så det är inte bara en plastbit som slängs ut i naturen. Det är också ett farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Cigarettfiltren dödade mygglarver

I en ny studie har forskare testat hur gifterna som fastnar i filtret vid rökning, samt de  ämnen som finns i filtret från början, påverkar vattenlevande mygglarver.

Det visar sig att gifterna leder till 20 procent högre dödlighet hos mygglarverna. Tidigare forskning har visat att gifterna i filtren även påverkar många andra vattenlevande organismer. Till exempel kan fiskar dö om de exponeras för koncentrationer som motsvarar utläckande gifter från knappt två fimpar i en liter vatten under fyra dygn.

– Cigarettfiltren är också en stor källa till mikroplaster som läcker ut i vår miljö, något vi vet har en stor negativ påverkan på biologiskt liv. EU har redan klassat cigarettfilter som farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth.

Cigarettfimpar kan innehålla 7000 kemikalier som riskerar att läcka ut i miljön. Bild: Bethanie Carney Almroth

Fakta om cigarettfilter

  • Cigarettfiltren uppfanns på 1950-talet och sitter i dag i 90 procent av de sålda cigaretterna.
  • Uppskattningsvis fimpas 4,5 biljoner cigaretter med filter varje år. 65 procent av dem slängs inte i en papperskorg eller askkopp.
  • Rökta filterfimpar kan innehålla 7 000 olika kemikalier, oanvända filter innehåller 4 000 kemikalier, varav många är giftiga.
  • Varje filter består av ungefär 15 000 mikroplastfibrer. Totalt släpps 0,3 miljoner ton plastfibrer ut i naturen från filterfimparna varje år. Det är ungefär lika mycket som från världens alla tvättmaskiner.
  • Studier visar att filtren i sig kan vara en hälsorisk för rökaren eftersom plastfibrer kan lossa från filtren och andas in i lungorna av rökaren.

Rökare skippar askkoppar

Från årsskiftet ska tobaksproducenterna betala för saneringen av fimparna. Men det räcker inte att ställa ut fler askkoppar, menar forskarna. I studien har de observerat hur rökare i Göteborg beter sig när det är dags att fimpa. Det visar sig att många väljer att slänga fimpen på marken, även om askkoppar finns i närheten.

– Städningen kostar kommunerna miljonbelopp, men det kommer fortfarande att finnas många fimpar i naturen. Vi ska nu försöka kartlägga plastnedskräpningen i hela Sverige med hjälp av medborgarforskning i det vi kallar för Plastexperimentet. Då kan vi få bättre siffror på hur många filterfimpar som lämnas kvar i naturen, säger Bethanie Carney Almroth.

Vill se ett förbud

Hon anser inte att det finns några bra argument för att filtren måste finnas kvar i cigaretterna, de skyddar inte rökaren som många tror.

–  Därför måste de tas från marknaden helt. Det är fel väg att gå att tobaksproducenterna får betala för städningen av filtren. Man bör hellre förebygga problemet än behöva städa upp det senare, säger Bethanie Carney Almroth.

Studie:

Smokers’ behaviour and the toxicity of cigarette filters to aquatic life: a multidisciplinary study, Microplastics and Nanoplastics.

Läs mer om kartläggning av plastskräp: Plastexperimentet

Kontakt:

Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet, bethanie.carney@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera