Kvinna håller sig om magen.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit har en förhöjd risk att drabbas av lymfkörtelcancer, lymfom. Det kan bero på sjukdomen men behandlingen kan också spela en roll, enligt forskare.

Crohns sjukdom och ulcerös kolit innebär en kronisk inflammation i tarmen. Tillståndet kallas också inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

En studie visar nu att IBD kan öka risken att utveckla lymfkörtelcancer, lymfom, som är en cancerform som drabbar immunsystemet.

– Tidigare studier av lymfomrisk vid IBD har varit för små för att dra säkra slutsatser. Studierna har inte tagit hänsyn till viktiga systematiska fel och har inte varit representativa för dagens IBD-patienter, säger forskaren Ola Olén vid Karolinska institutet.

I den nya studien ingick nästan 170 000 IBD-patienter från svenska och danska medicinska register mellan 1969 och 2019. För att räkna ut risken att utveckla lymfom jämfördes patienterna med personer utan inflammatorisk tarmsjukdomar.

Låg risk att drabbas av lymfom

Forskarna upptäckte att patienter med både Crohns sjukdom och ulcerös kolit hade en förhöjd risk att drabbas av lymfom, men risken var högst hos patienter med Crohns sjukdom. Det var främst T-cellslymfom och aggressiva B-cellslymfom som drev riskökningen.

– Vi fann en ökad relativ risk för olika typer av lymfom vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, men det är viktigt att poängtera att den absoluta risken för lymfom är mycket låg, säger forskaren Jonas Ludvigsson vid Karolinska institutet.

– Riskökningen motsvarar endast ett extra fall av lymfom bland 1000 personer med IBD som följs i tio års tid.

Ökning kan bero på behandlingen

Risken för lymfom har ökat hos patienter med Crohns sjukdom under de senaste två decennierna. Det här sammanfaller med den ökade användningen av  immunmodulerande läkemedel, som påverkar immunförsvaret och dämpar inflammationen, vid behandling av IBD.

Den högsta risken att utveckla cancersjukdomen observerades hos patienter som fått dessa läkemedel, men forskarna upptäckte i studien att även patienter som inte fått sådana läkemedel hade en ökad risk för lymfom.

– Det tyder på att både sjukdomens inflammation och dess behandling spelar roll, säger Ola Olén och fortsätter:

– Eftersom det pratas mycket om lymfomrisk vid användning av immunomodulerande behandling är det viktigt att klargöra att även sjukdomen och inflammationen i sig verkar driva lymfomutveckling. Man måste ta hänsyn till och diskutera detta när man sätter in moderna behandlingar där det kanske finns en oro för att behandlingarna ska öka risken för lymfom.

Nästa steg för forskarna är att titta på mer detaljerade data för att besvara frågan om vad som spelar mest roll för lymfomrisken – själva sjukdomen eller behandlingen av den.

Vetenskaplig studie:

Increasing risk of lymphoma over time in Crohn’s disease but not in ulcerative colitis: a Scandinavian cohort study, Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Kontakt:

Ola Olén, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, ola.olen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera