Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att röka och gnissla tänder är inte bra om en fast tandprotes ska hålla länge. Det visar en studie som undersökt olika risker för patienter där implantat ersatt förlorade eller skadade tänder.

Vad är det som avgör om en krona eller brygga går sönder hos en patient? Det har en avhandling vid Malmö universitet undersökt.

Resultatet visar att tandläkare behöver ta hänsyn till flera olika faktorer inför behandlingen.

– Vi kan se att rökning och så kallad bruxism, alltså att pressa eller gnissla tänder, är avgörande riskfaktorer. Men även materialval och om tanden har levande pulpa spelar roll för om en fast tandprotes håller, säger doktoranden Mohammed Hawthan vid Malmö universitet.

Flera faktorer påverkar protesens livslängd

I avhandlingen har han undersökt vad som påverkar livslängden för en fast tandprotes hos patienter som saknar eller har skadade tänder.

– Många tidigare studier har fokus på enbart en eller få riskfaktorer men genom att undersöka flera samverkande faktorer kan man få en bättre överblick.

Så gjordes studierna

Avhandlingen består av en systematisk litteraturöversikt och tre studier som utgått från patientdata från Tandvårdshögskolans klinik i Malmö. I underlaget från kliniken ingår nästan 1400 rekonstruktioner. Här ingick 331 broar och 1050 kronor.

Utifrån studierna går det inte att peka ut en enskild riskfaktor som viktigare än någon annan, konstaterar forskarna.

– Däremot ser vi att riskerna ökar om patienten har flera av faktorerna, som till exempel bruxism eller rökning. Vi ser också att uppföljning är centralt för att förbättra utgången, säger Mohammed Hawthan.

Hur hoppas du att dessa resultat ska användas?
– Min förhoppning är att tandläkare ska ta hänsyn till att det är flera faktorer som avgör prognosen. Det är också väldigt viktigt att behandlaren ser till att patienten kommer på uppföljning och lär sig sköta rekonstruktionen.

Avhandling:

On failures and complications of tooth-supported fixed prostheses, Malmö universitet

Kontakt:

Mohammed Hawthan, doktorand vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet, mohammed.hawthan@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera