Nyfödd bebis är grönrandig bärsjal på mörkhårig kvinnas bröst.
Artikel från Göteborgs universitet

Varför föds vissa för tidigt? Ja, det hela kan handla om att genetiken hos den gravida och fostret är i konflikt med varandra. Det säger forskare efter att ha gjort en stor internationell studie i ämnet.

För tidig födsel, förtidsbörd, är den vanligaste direkta dödsorsaken hos nyfödda och barn upp till fem år. Risken är större ju tidigare födseln sker. Med förtidsbörd menas att barnet föds före graviditetsvecka 37.

Genetiken bakom graviditetens längd

Vid en mänsklig förlossning är marginalerna minimala. Det skiljer människor från andra däggdjur. Människans bäcken släpper med nöd och näppe igenom ett fullgånget foster, att jämföra med exempelvis schimpanshonan där passagen är dubbelt så stor som ungen. Förloppet inför en mänsklig förlossning är alltså kritiskt.

Men vad styr då graviditetens längd?

För att förstå om längden styrs från kvinnan eller barnet har forskare vid bland annat Göteborgs universitet studerat drygt 136 000 fall, antingen i kombinationen två föräldrar och barn, eller kvinna och barn. Detta gjorde det möjligt att med större precision skilja mellan effekterna av den gravida respektive barnets genetik.

Genetisk konflikt mellan gravid och foster

Pol Solé Navais, forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, beskriver hur fynden stödjer en hypotes om genetiska konflikter mellan den gravida och barnet.

– Det vi ser är att det finns en konflikt mellan kvinnans och det ofödda barnets genetik när det gäller graviditetslängd. Genetiskt styrs kvinnan mot att starta förlossningen tidigare för att bli av med barnet, för sin egen överlevnad – medan det ofödda barnet vill förlänga graviditeten för att samla på sig vikt. Och så möts de i en slags överenskommelse, säger Pol Solé Navais.

Bo Jacobsson, överläkare samt professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, säger:

– Resultaten har gett oss mer ingångar till hur förlossningen initieras, både i fullgången tid och vid för tidig förlossning. I prover kunde vi identifiera ett stort antal tidigare oupptäckta genetiska varianter associerade med tidpunkten för förlossning, vilket ger oöverträffade insikter i de bakomliggande biologiska mekanismerna.

Målet: Nya läkemedel

I förlängningen är syftet med forskningen att utveckla läkemedel som kan förebygga för tidig födsel, samt dämpa eller förstärka sammandragningar under en förlossning.

Resultaten visar, enligt forskarna, att studier på mänsklig genetik kan hjälpa till i utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar.

Vetenskaplig studie:

Genetic effects on the timing of parturition and links to fetal birth weight, Nature genetics.

Kontakt:

Pol Solé Navais, forskare vid Göteborgs universitet
pol.sole.navais@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera