Artikel från Malmö universitet

Idag används klorhexidin i munskölj, men medlet kan leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Forskare har nu undersökt en alternativ lösning med lovande resultat.

Det bästa sättet att förhindra karies och tandlossningssjukdom är att borsta tänderna. Men för personer som har svårt att själv sköta munhygienen kan munsköljning vara ett viktigt komplement.

I vanlig munskölj används klorhexidin för att döda bakterier i munnen, men medlet är egentligen inte optimalt för att förhindra sjukdom på lång sikt. Det kan även leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier.

– En frisk mun har ett välfungerande ekosystem med en mängd olika bakterier, därför är inte det optimala medlet något som tar död på alla bakterier. Vi behöver något som kan återställa balansen i munnen, och den lösning vi har idag fungerar inte så, säger Olivia Aherne, doktorand vid Malmö universitet.

Svårt att komma åt plack

Plack på tandköttskanten är inte enskilda bakterier som kan sköljas bort. De kan liknas vid en tjock beläggning eller så kallad biofilm.

Munskölj måste även nå bakterierna inuti biofilmen, men ju längre in klorhexidinet kommer desto mindre koncentrerat blir det.

– Det betyder att bakterierna längst in exponeras för klorhexidinet, men de dödas inte. Det kan i sin tur leda till att bakterierna utvecklar tolerans mot antimikrobiella medel och även antibiotika, säger Olivia Aherne.

Alternativ lösning testas

I en avhandling utforskar hon i stället en alternativ lösning, i det här fallet stabiliserad hypokloritsyra. Lösningen har tagits fram av ett företag som utvecklar produkter för att  motverka spridningen av antibiotikaresistens.

– I den första studien som gjorts har vi tittat på om den här lösningen verkligen dödar bakterierna under den tid och i den koncentration som vi skulle kunna ha i munnen. Vi ville även undersöka om lösningen ledde till skador på emaljen.

Lovande första resultat

Testerna har gjorts på odlade biofilmer med en blandning av bakterier som liknar dem som finns i munnen. Biofilmerna fick ligga i hypokloritsyran i fem minuter och granskades sedan av forskarna. Motsvarande tester gjordes också med klorhexidin.

– Vi kunde se att en stor andel bakterier dödades vid en väldigt låg koncentration av hypokloritsyra. Med klorhexidin krävdes mycket högre koncentration för att uppnå samma effekt. Testerna kring tanderosion visade också att hypokloritsyran inte orsakade skador på emaljen, säger Olivia Aherne och fortsätter:

– Förhoppningen är att det i framtiden ska kunna användas förebyggande mot karies och tandlossningssjukdom som ett komplement till tandborstning.

Långsiktiga effekter ska studeras

Resultaten är lovande men det återstår att se är hur bra lösningen är på att komma åt  placken i jämförelse med klorhexidin. De långsiktiga effekterna behöver också studeras vidare. Forskarna vill också förstå hur bakteriernas försvar ser ut.

– I ett större perspektiv är det nödvändigt för oss att hitta alternativa sätt att behandla bakterieorsakade sjukdomar eftersom vi inte enbart kan förlita oss på antibiotika längre.

Avhandling:

Effects of stabilized hypochlorous acid on oral biofilm bacteria , Malmö universitet.

Kontakt:

Olivia Aherne, doktorand vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet,  olivia.aherne@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera