Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Födelselandets ekonomi kan påverka om migranter flyttar till ett rikare eller fattigare område i Sveriges storstäder. Det visar en studie där flyttningsmönster analyserats.

Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt vilken roll människors födelseland har för segregerade storstadsområden.

De visar i en ny studie att personer födda i låginkomstländer är mer benägna att flytta till låginkomstområden, medan personer födda i höginkomstländer är mer benägna att flytta till höginkomstområden – oavsett om förutsättningarna för övrigt är liknande.

Det konstaterar forskarna efter att ha analyserat Statistiska centralbyråns registerdata över flyttningsmönster hos vuxna personer i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö mellan åren 2004 och 2006.

Födelseland påverkar flyttningsmönster

Resultaten visar att yngre personer flyttar oftare än äldre personer och att ekonomin, familjeförhållanden och utbildning vanligtvis påverkar flyttbeslut.

Men framför allt visar studien att migranternas födelseland påverkar vart de flyttar.

– När vi tittade bortom de vanliga faktorerna för flytt blev vi medvetna om att mönstren såg olika ut för personer födda i olika länder. Den stora skillnaden var på om de var födda i ett hög- eller låginkomstland, säger forskaren Torun Österberg vid Göteborgs universitet.

Skillnad mellan hög- och låginkomstländer

Studien visar att personer från höginkomstländer flyttar ungefär på samma sätt som svenskar i samma ålder och med liknande förutsättningar gör. Vid bättre ekonomi flyttar de till ett rikare område.

Personer födda i låginkomstländer tenderade däremot att flytta till fattigare områden, även om de hade samma utbildning och ekonomiska förutsättningar. Undantaget var personer som hade en partner från ett höginkomstland. De var mer benägna att flytta till en rikare stadsdel.

Förståelse av migranternas möjligheter

Forskarna tror att detta dels beror på var migranterna är uppvuxna och vilka preferenser de har, dels på hur de mottagits i landet och vilka möjligheter som getts.

– För att förstå dagens boendesegration behöver vi förstå vilka som flyttar till höginkomstområden och inte bara titta på vilka som hamnar i låginkomstområden. Vilka är det som får möjlighet att bo där och vilka har inte den möjligheten?, säger forskaren Björn Gustafsson vid Göteborgs universitet.

Studie:

In till och ut från rika respektive fattiga grannskap i storstäderna – Om betydelsen av födelseland, Ekonomisk debatt.

Kontakt:

Torun Österberg, forskare vid Göteborgs universitet, torun.osterberg@socwork.gu.se

Björn Gustafsson, forskare vid Göteborgs universitet, bjorn.gustafsson@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera