Fallolyckor och alzheimer skulle kunna förutspås med en ny metod. Det menar forskare som utvecklat en radarsensor som mäter människors rörelsemönster och variation i steg.

Forskare vid Chalmers har utvecklat en liten sensor som kan fästas på möbler, väggar och tak, både i hemmet och inom vården. Den kan användas för att i realtid − och med hög upplösning − läsa av människors rörelsemönster, närmare bestämt hur lång tid ett steg tar.

− Det är variationen i stegtid som är nyckeln. En frisk person har normalt en regelbunden gång. Men en person med risk för fallolyckor har ofta en stor variation i stegtid. Till exempel kan första steget ta en sekund medan det andra kan ta två sekunder, säger forskaren Xuezhi Zeng vid Chalmers.

Många drabbas av fallolyckor

Fallolyckor och kognitiva sjukdomar som alzheimer ökar med en åldrande befolkning. Förebyggande insatser är värdefulla och kan minska både lidande och kostnader.

I Sverige faller årligen cirka 100 000 personer över 65 år så illa att de behöver uppsöka vård. Ungefär tusen äldre dör varje år på grund av fallolyckor.

Samlar data utan att filma

Sensorn ryms i en produkt som inte är större än en brandvarnare. Den kan användas inom sjukvården, i hem eller inom äldreomsorgen, för att kartlägga risker.

Förebyggande åtgärder som sjukgymnastik, skräddarsydd träning eller anpassning av möblering i hemmet kan då sättas in för att förhindra fallolyckor och undvika både lidande och sjukhusvård.

− Vår metod är både exakt och enkel att använda. Den kan hjälpa sjukvårdspersonal att utföra en mer tillförlitlig riskanalys och skräddarsy effektiva insatser på ett tidigt stadium. Förhoppningsvis kan metoden bidra till att lösa en växande samhällsutmaning, säger Xuezhi Zeng.

Inkräktar inte på privatlivet

Sensorn samlar in data utan att filma.

− Det innebär att den kan användas utan att inkräkta på människors privatliv och integritet, och utan en känsla av övervakning som exempelvis en kamera kan ge, säger Xuezhi Zeng.

Kan underlätta upptäckt av demenssjukdom

En ökad variation i stegtid är ofta ett tidigt symtom även vid kognitiva sjukdomar, som till exempel alzheimer. Även här skulle sensorn kunna bli ett hjälpmedel för att ställa en tidig diagnos och bidra till förebyggande insatser och förbättrad livskvalitet, menar forskarna.

Deras förhoppning är också att metoden i framtiden kan underlätta den kliniska forskningen om äldre, och etablera fler samband mellan gångförändring och utvecklingen av andra sjukdomar.

Eftersom den radarsensor som forskarna har utgått från finns att köpa i handeln kan metod utvecklas till en kommersiell produkt inom en snar framtid.

Studie:

Walking Step Monitoring with a Millimeter-Wave Radar in Real-Life Environment for Disease and Fall Prevention for the Elderly, Sensors.

Kontakt:

Xuezhi Zeng, forskare vid institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, xuezhi@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera