Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett speciellt cellprogram under fosterutvecklingen tycks förhindra cancersjukdomen akut myeloisk leukemi, AML. Det visar en studie som gjorts på möss.

Under fosterstadiet pågår flera olika så kallade cellprogram som är viktiga för fosterutvecklingen.

En studie vid Lunds universitet visar att ett av dessa program verkar skydda mot cancerformen akut myeloisk leukemi, AML. Studien har gjorts på möss.

–  Det intressanta är att när vi till vuxna möss tillförde ett specifikt molekylärt cellprogram som normalt enbart pågår under fosterutvecklingen, var det fler än hälften som inte utvecklade AML, säger forskaren David Bryder vid Lunds universitet.

Det cellprogram som forskarna använt sig av består av proteinet LIN28, vars normala  funktion huvudsakligen är att reglera andra gener. Proteinet uttrycks normalt bara under fosterutvecklingen och försvinner kort tid efter födseln.

Fakta om AML

  • Leukemier är en typ av blodcancer. Sjukdomen finns i flera former, men gemensamt är att celler som bildar blodkroppar påverkas. Vid leukemier innehåller blodet onormalt många vita blodkroppar. 
  • Vid akut myeloisk leukemi, AML, drabbas främst benmärgen och den normala blodbildningen påverkas. Ofta syns omogna myeloida celler i blodet.
  • AML är den vanligaste typen av akut leukemi. Knappt 400 personer i Sverige drabbas årligen.
  •  Sjukdomen är vanligare hos äldre personer, men förekommer i alla åldrar.
    Källa: Cancerfonden   

Patienter saknade proteinuttrycket

Cancerformen AML uppstår efter att celler har utsatts för ett flertal olika mutationer.

– I vår forskningsmodell kan vi följa utvecklingen från första mutationen fram tills sjukdomen har etablerats, vilket inte är möjligt att göra på människa. I musstudierna ser vi en starkt skyddande effekt av LIN28, säger doktoranden Mohamed Eldeeb vid Lunds universitet.

Forskarna undersökte först prover från ett stort antal patienter med AML. De såg att 98 procent helt saknade uttryck av proteinet LIN28. I några få fall var nivåerna väldigt låga.

För att förstå mer vad som sker när proteinet aktiveras genomförde forskarna sedan djupare molekylära och funktionella studier.

Cellprogram skyddade från sjukdom

De såg att cellprogrammet under fosterutvecklingen i mössen skyddade från sjukdom genom att krocka med de mekanismer som driver AML. Det skulle kunna förklara varför leukemi hos nyfödda är ovanligt.

– Den starka effekten vi påvisar gör det intressant att undersöka om cellprogram under fosterutvecklingen kan användas för att förebygga sjukdom senare under livet. Samtidigt ska man vara medveten om att det kvarstår hur vi kan reaktivera ett sådant program i mänskliga celler, säger David Bryder.

Studie:

A fetal tumor suppressor axis abrogates MLL-fusion-driven acute myeloid leukemia, Cell reports.

Kontakt:

David Bryder, professor i experimentell hematologi vid institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, David.Bryder@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera