Siluett av person med gravidmage, himmel bakom
Artikel från Umeå universitet

Extremt illamående, så kallad hyperemesis gravidarum, kan göra det plågsamt att vara gravid. En rad behandlingsmetoder finns, men det är svårt att veta vad som hjälper, enligt en rapport.

Varje år får cirka 4 000 gravida i Sverige svårt graviditetsillamående, hyperemesis gravidarum. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, släppte nyligen en rapport som pekar på brister i det vetenskapliga underlaget för de behandlingar som erbjuds.

Extremt graviditetsillamående – hyperemesis gravidarum

Det är mycket vanligt att gravida mår illa och kräks under första halvan av graviditeten. Ungefär en tredjedel får mer uttalade symtom. Den allvarligaste formen av graviditetsillamående, hyperemesis gravidarum, drabbar cirka 0,3 till 3 procent av alla gravida.

Symtomen börjar tidigt under graviditeten och kännetecknas av svårbehandlat illamående samt kräkningar. Den gravida får svårt att få i sig mat och dryck och tillståndet medför en kraftig begränsning av dagliga aktiviteter. I specialistvården i Sverige vårdas knappt 4 000 kvinnor varje år för ihållande kräkningar under graviditeten.

Vad som orsakar det extrema illamåendet är ännu oklart. De många behandlingsmetoder som finns syftar därför till symtomlindring. Det handlar om att minska illamående och kräkningar, återställa salt- och vätskebalans vid uttorkning samt att förhindra komplikationer.

Källa: SBU

Illamående när man är gravid – vad säger forskningen?

Ett stort antal behandlingsmetoder undersöktes i rapporten. I regel fanns bara en liten eller medelstor studie per behandlingsmetod, skriver SBU. Här är några av slutsatserna:

  • Effekten av behandling med läkemedel, kosttillskott, reglering av födointag samt olika sätt att återställa vätskebalansen hos uttorkade patienter kan inte bedömas eftersom studierna är mycket få och resultaten har mycket låg tillförlitlighet.
  • Fler välgjorda forskningsstudier behövs. Särskilt behövs studier som utvärderar läkemedel som är vanliga vid behandling av illamående i Sverige, som prometazin i kombination med koffein och efedrin, ondansetron och metoklopramid. Det behövs också forskning om huruvida kombinationsbehandling kan vara bättre än behandling med bara ett preparat.
  • Akupressur som tillägg till standardbehandling ger möjligen en måttlig minskning av illamående och kräkningar vid bedömning efter 48 timmar, jämfört med placebo. Forskningsunderlaget har låg tillförlitlighet, enligt SBU.

– Det är svårt att bedöma effekten av olika behandlingar eftersom studierna är så få och resultaten har låg tillförlitlighet. Det betyder inte att behandlingarna saknar effekt, men slutsatsen i rapporten är att det behövs fler välgjorda forskningsstudier om behandling av hyperemesis, säger Marie-Therese Vinnars, specialistläkare och biträdande lektor vid Umeå universitet och en av de sakkunniga bakom rapporten.

Drabbade upplever att de ignoreras

Kunskapen om vad svårt graviditetsillamående beror på är fortfarande liten.

– Patienter med svårt graviditetsillamående känner sig ofta ignorerade av sjukvårdspersonal, vilket till stor del kan bero på att tillståndet länge varit svårt att skilja från vanligt graviditetsillamående samt brist på kunskap inom vården, säger Marie-Therese Vinnars.

Här kan du läsa mer om hyperemesis gravidarum-forskning från Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och Örnsköldsviks sjukhus.

Rapport:

Behandling av extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum), SBU.

Kontakt:

Marie-Therese Vinnars, specialistläkare och biträdande lektor vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
marie-therese.vinnars@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera