Barn på säng, vuxen vid dator i bakgrunden
Bild: charlesdeluvio, Unsplash
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många gillar att kunna jobba hemifrån. Men chefer är mer kluvna vad gäller distansarbete. Här är en orsak till att chefer kan känna tvekan, enligt ny forskning.

Överlag gillar människor möjligheten att arbeta på distans. Det visar bland forskning från bland annat Högskolan i Gävle, gjord före pandemin. Till exempel upplever medarbetare med hög arbetsbelastning att distansarbete ger dem bättre förutsättningar att lugnt och ostört utföra sina arbetsuppgifter.

Chefer har dålig insyn

Chefer verkar dock mer kluvet inställda, enligt en ny studie från Högskolan i Gävle. Till exempel upplever de svårigheter att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare – och därmed svårigheter att fullfölja det egna ledarskapets plikter.

Det här blev särskilt tydligt under pandemin då många medarbetare mådde dåligt av att arbeta hemma och isolerat, enligt forskaren Linda Widar, vars senaste studie i ämnet handlar om chefers upplevelser vid distansarbete.

– De kände osäkerhet om de ens hade rätt att ställa frågor som “Hur har du det där hemma?”, “Hur mår du?” och “Finns det problem i arbetsmiljön hemma?”. Och då blev det svårt att hitta en bra väg att kunna ge stöttning på distans.

Inte bara dåligt

Chefer upplever dock även positiva aspekter av distansarbete. En del ser det som en naturlig och nödvändig utveckling där en fortsatt digitalisering av arbetet kommer att innebära en effektivitetshöjning och en förenklad rekrytering.

Det är viktigt att vara lyhörd för att chefer kan känna sig osäkra och kanske inte har tillräckliga resurser för att kunna utöva ett ledarskap som de trivs med när medarbetare arbetar på distans, menar Linda Widar.

– Vi ser också att det i många verksamheter finns en ojämlikhet när det exempelvis gäller digital kompetens. Så resurserna kanske inte ligger i fas med utvecklingen just nu och det behöver man se över på olika sätt.

Vetenskaplig artikel:

Telework in Academia – Opportunities and challenges for well-being at work, Linda Widar.

Kontakt:

Linda Widar, affilierad forskare i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
linda.widar@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera