Två kvinnor spelar fotoboll utomhus, kvinna i förgrunden skjuter skott, kvinna i bakgrunden vaktar målet
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Basketkorgar i olika höjder och på oväntade ställen. Slingor på marken, från skolan. Det kan få fler tjejer och unga kvinnor att vilja nyttja platser för fysisk aktivitet, enligt forskning.

Den fysiska aktiviteten går ner i vissa grupper, inte minst bland tjejer och unga kvinnor, trots att det har anlagts många nya ytor för fysisk rörelse.

Men att få unga människor i aktivitet handlar också om att använda göra befintliga platser tillgängliga för fler. Det menar Karin Book, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Hon och en forskarkollega har studerat vad som hände när en grupp tjejer och unga kvinnor, som en del i ett projekt, gick in på en multisportarena respektive ett utomhusgym i Malmö och började aktivera sig.

Gick till träning för att “störa”

Tjejerna och de unga kvinnorna kände till platserna, men gick i vanliga fall inte dit. Deras aktiviteter på plats var inte störande men syftet var att “störa” gamla invanda mönster, enligt forskarna.

– Tjejerna gick till platserna som de hittills inte tyckt att de haft tillgång till. De gick dit spontant för att se vad som hände. Det kunde bli intrång i en redan befintlig aktivitet. De tog med en boll, frågade om de fick vara med eller körde i ett eget hörn. En annan gång höll de en danssession bredvid en pågående fotbollsmatch, säger Karin Book.

Basketkorgar och slingor på marken

Forskningsprojektet involverade även arkitekter i privat sektor samt anställda vid kommunen. Dessa var sedan med om att utforma förslag, utifrån det som hänt vid träningstillfällena, på hur platserna skulle kunna göras välkomnande för fler. Lösningarna som föreslogs skulle vara små, billiga och lätta att införa.

En åtgärd var att måla slingor på marken att följa från skolan. En annan att göra platserna mindre konventionella genom att sätta upp basketkorgar och ringar på olika höjder och riktningar, exempelvis på utsidan av arenan, vilket bjöd in till mer rörelse och lek.

Killar blev förvirrade

– Vid några tillfällen hjälpte vi till med stödpersoner i form av aktiva baskettjejer som kom till multisportarenan, säger Karin Book.

– En annan gång ordnades en fotbollsworkshop. Detta ledde till ombytta roller. När ett gäng killar kom dit blev de lite förvirrade. De stod där en stund och kastade lite boll i de nya utåtvända basketkorgarna. Sedan frågade de ”får vi vara med?”. Och det fick de såklart.

De åtgärder som har föreslagits vänder sig inte bara till kvinnor, utan till alla som idag inte tar plats på de offentliga aktivitetsytorna. Och varje enskild åtgärd är inte en lösning, säger Karin Book.

– Tillsammans kan små vägledande åtgärder bryta ner barriärer och nöta ner normer som finns.

Vetenskaplig artikel:

Equalizer: breaking down the barriers at informal outdoor sport and recreational spaces (Karin Book och Elisabeth Högdahl), Leisure Studies.

Kontakt:

Karin Book
karin.book@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera