Två personer gräver i sanden.
Bild: Södertörns högskola
Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En stor mängd sälben och slaktavfall från ko – bland annat. Fynd från nya utgrävningar på Gotska Sandön förvånar forskare.

Gotska Sandön är en liten ö i Östersjön, 40 kilometer norr om Fårö utanför Gotlands kust. På Gotska Sandöns nordöstra sida ligger Säludden. Där har det antagits att det från medeltiden fram till 1600-talet fanns ett jakt- och fiskeläge, säsongsvis besökt av Fåröbor.

Under 2022 har Säludden varit fokus för arkeologiska undersökningar, utförda av forskare från flera lärosäten.

– Fynden på denna plats är talrika men också ganska förbryllande, säger Johan Rönnby, professor i arkeologi vid Södertörns högskola.

Silvermynt och medeltida stridshandske

Att påträffa lämningar av bostadsbodar, keramik, järnredskap och härdar där man kokade sältran är kanske inte så förvånade. Men att man på Säludden även bland annat hittat silvermynt och en medeltida stridshandske är mer överraskande. Stridshandsken är ett fynd från tidigt 1900-tal.

I början av 1900-talet återfanns också på Säludden ett flertal föremål med äldre vikingatida ursprung, bland annat dräktspännen och delar av en sköld. Det visar arkivgenomgångar som har gjorts i samband med de nya utgrävningarna.

Sälben och slaktavfall från ko

Under 2022 gjorde forskarna nya fynd, bland annat fler silvermynt. De hittade också en stor mängd sälben och slaktavfall från ko. Dessa upptäcktes vid grävning av en så kallad provruta i den lilla begravningsplats som finns på den sandiga udden. Fynden, som förvånade arkeologerna, gjordes innanför en anlagd stenmur, bland de kristna begravningarna.

Två personer gräver i ett fyrkantigt hål i sanden.
Forskare frilägger ett skelett från en medeltida begravning. Bild: Södertörns högskola.

– Vi får avvakta dateringar och analyser av vårt nya material, men klart är Säluddens historia är komplex och varierande. Vardagsliv och slit vid havet har tydligen ibland också kombinerats med mer dramatiska händelser, säger Johan Rönnby.

Besökare sedan slutet av stenåldern

Fynd i sanden på ön, insamlande av fyrvaktare och besökare sedan 1800-talet, visar att människor mer eller mindre permanent utnyttjat Gotska Sandön sedan de första människorna anlände i slutet av stenåldern. Forskarna hoppas att fler undersökningar på andra platser på ön ska ge mer information också om dessa förhistoriska aktiviteter.

Kontakt:

Johan Rönnby, professor i arkeologi vid Södertörns högskola
johan.ronnby@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera