Bild: Samantha Fernandes/Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor och män har i stort sett liknande riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Det innebär, menar forskarna, att strategierna för att förebygga sjukdomarna också behöver vara lika.

Kvinnor och män har i stort sett samma riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Det framgår av en global studie som omfattade drygt 150 000 personer utan tidigare hjärt-kärlsjukdom.

De riskfaktorer som studerades var:

  • metabola, som högt blodtryck, fetma och diabetes
  • beteendemässiga, som tobaksrökning och kost
  • psykosociala, som ekonomisk status och depression

Under cirka tio år registrerades alla fall bland deltagarna av hjärt-kärlsjukdom med dödlig utgång, hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Kön och inkomster inga vattendelare

De metabola riskfaktorerna var likartade hos kvinnor och män, med undantag för höga värden av dåligt kolesterol, där kopplingen till hjärt-kärlsjukdom var starkare hos män. Just det fyndet behöver dock bekräftas i fler studier, menar forskarna.

Symtom på depression utgjorde också en högre riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom hos män än hos kvinnor. Däremot var kopplingen mellan dålig kost och hjärt-kärlsjukdom starkare hos kvinnor. Rökning var betydligt vanligare hos män, men som riskfaktor var rökningen lika illa för kvinnor.

Sammantaget konstaterar forskarna att kvinnor och män i stort sett hade liknande riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Det understryker vikten av att strategierna för att förebygga sjukdomarna också behöver vara lika.

Större likheter än skillnader

Den lägre risken för hjärt-kärlsjukdom, främst hjärtinfarkt, i gruppen kvinnor som helhet kan förklaras av de yngre kvinnornas högre tålighet mot riskfaktorer. Deras östrogen ger mjukare kärlväggar och påverkar leverns förmåga att ta hand om dåligt kolesterol.

I gruppen kvinnor i studien registrerades 5 fall av stroke, hjärtinfarkt eller kardiovaskulär sjukdom per 1 000 personer och år. Motsvarande i gruppen män var 8,2 fall.

– När det gäller hjärt-kärlsjukdom hos män och kvinnor är likheterna i riskfaktorer betydligt större än skillnaderna, men män är mer känsliga för höga nivåer av dåligt kolesterol och det stämmer bra med att män utvecklar sjukliga förändringar i kranskärlen vid lägre ålder än kvinnor och börjar utveckla hjärtinfarkt betydligt tidigare. Skillnaderna när det gäller tidig stroke är mindre uttalade, vilket vi sett också i andra studier, säger Annika Rosengren, professor i medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet.

Så gjordes forskningen:

  • Studien som publiceras i tidskriften The Lancet inkluderar deltagare i både höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer.
  • I studien ingick 155 724 personer i 21 länder på fem kontinenter.
  • Deltagarna var 35–70 år gamla och utan tidigare hjärt-kärlsjukdom när de inkluderades.
  • Under uppföljningstiden på i snitt tio år registrerades alla fall av hjärt-kärlsjukdom med dödlig utgång, hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.
  • De riskfaktorer som studerades var metabola (som högt blodtryck, fetma och diabetes), beteendemässiga (tobaksrökning och kost) och psykosociala (ekonomisk status och depression).

Vetenskaplig artikel:

Metabolic, behavioural, and psychosocial risk factors and cardiovascular disease in women compared with men in 21 high-income, middle-income, and low-income countries: an analysis of the PURE study.

Kontakt:

Annika Rosengren, professor i medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet, annika.rosengren@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera