Artikel från Malmö universitet

En ny slags självligerande tandställning gör mindre ont jämfört med en vanlig. Det visar en studie som jämfört barns upplevelser av smärta under första veckan med tandställning.

– Det är en signifikant skillnad i deras upplevelse av smärta, säger Liselotte Paulsson, docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Mest ont andra dagen

I studien har barn och ungdomar, vars tänder sitter för trångt, behandlats med fast tandställning, antingen konventionell eller en så kallad självligerande tandställning. I en konventionell tandställning fästs själva metallbågen med en gummiring till brickorna som klistras på tänderna. I den självligerande tandställningen fästs bågen istället med en metallucka.

Behandling med fast tandställning kan göra väldigt ont och i studien fick patienterna gradera sina upplevelser av smärta i början, under och i slutet av den tvååriga behandlingen. Det visade sig att de med den konventionella tandställningen kände högre smärta än de som fått den nya varianten med ”lucka”. För smärta i framtänderna rapporterades ett medelvärde på 7,18 från den konventionella gruppen på en 10 gradig skala, i den andra gruppen blev resultatet 5,96.

– Ungdomarna hade mest ont andra dagen med tandställning och 72 procent med konventionell tandställning uppgav att de fick ta smärtstillande tabletter dag två, i den andra gruppen 54 procent, säger Liselotte Paulsson.

Flickor kände mindre smärta

Förvånande var att flickor kände mindre smärta än pojkar, eftersom det generellt har visats i andra studier att flickor och kvinnor har lägre smärttröskel och rapporterar högre smärta.

– Eftersom det brukar vara fler flickor än pojkar som önskar och får behandling med tandställning är könsskillnader viktiga att studera ytterligare. Det kan bidra till ökad jämlikhet, säger doktorand Kristina Johansson

Studien går nu vidare med att jämföra aspekter kring livskvalitet, bieffekter och hälsoekonomi för respektive tandställning.

– Eftersom den självligerande tandställningen är dyrare får kostnaderna vägas mot patientens upplevelser och behandlingsresultat, säger Liselotte Paulsson, som kommer att göra en ny uppföljning med patienterna efter fem år.

Så gjordes forskningen

  • Studien omfattar 132 barn och ungdomar i åldrarna 12–17 som har problem med att tänderna sitter för trångt.
  • De har behandlats med fast tandställningar på specialistkliniker vid Malmö universitet, en privat klinik i Helsingborg samt två folktandvårdskliniker i Östersund och Falun.
  • 70 av ungdomarna behandlas med en konventionell tandställning, där själva metallbågen fästs med en gummiring till brickorna som klistras på tänderna.
  • 62 av dem har en ny typ – så kallad självligerande tandställning – där bågen fästs med en metallucka.
  • Ungdomarna har svarat på enkäter om smärta i början, under och i slutet av den 2-åriga behandlingen med fast tandställning.
  •  De med den konventionella tandställningen kände högre smärta än de som fått den nya varianten med ”lucka”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera