Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet skapades. Resultaten från en studie vid Lunds universitet ger ny inblick i hur vi genererar och återskapar vår omvärld.

Den kognitiva neurovetenskapens förfäder, Donald Hebb och Ulrich Neisser, påstod redan för 50 år sedan att vi använder våra ögon för att återskapa tidigare upplevda händelser. De hävdade också att turordningen för våra synintryck, det vill säga den exakta sekvensen av ögonrörelserna, spelar roll.

Ögonen samplar omvärlden

Det sistnämnda har nu Mikael Johansson och Roger Johansson, båda forskare i psykologi vid Lunds universitet, för första gången någonsin lyckats bevisa i labbmiljö.

– Vi människor bombarderas ständigt av en enorm mängd intryck. Man kan säga att ögonen samplar vår visuella omvärld med tre till fyra fixeringar, eller bilder, per sekund. Genom att sedan reproducera dessa ögonrörelserekvenser får vi hjälp med att minnas den aktuella händelsen, säger Roger Johansson, docent i kognitiv psykologi vid Lunds universitet och expert på att studera samspelet mellan ögonrörelser och kognition genom en så kallad eyetracking-metodologi.

Pusselbitarna som återskapar minnen

Lundaforskarnas studie visar att våra blickmönster utgör pusselbitarna som läggs för att återskapa sammanhängande minnesbilder. Ju större överlappning desto större detaljrikedom har den återkallade minnesupplevelsen.

– Våra resultat verifierar en inflytelserik teori som har varit svårfångad i minneslitteraturen i mer än 50 år och är därför av bred relevans för grundforskning inom kognitiv neurovetenskap och relaterade områden, säger Mikael Johansson, professor i neuropsykologi vid Lunds universitet.

På sikt finns även hög potential för tillämpningar i utvecklandet av minnesstrategier för populationer med sviktande minnesprestation. Men även i mentala träningsmetoder som syftar till att förbättra prestation och välmående. Till exempel i sjukgymnastik, idrott, utbildning och terapi.

Vetenskaplig artikel:

Eye-movement replay supports episodic remembering, The Royal Society B: Biological Sciences.

Kontakt:

Roger Johansson, roger.johansson@psy.lu.se

Mikael Johansson, mikael.johansson@psy.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera