Artikel från Lunds universitet

Fysisk aktivitet på recept är ett sätt att förbättra kondition och hälsa. Men för att kunna ordinera rätt träningsdos för patienter behöver många individuella faktorer vägas in. Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat en app som snabbt gör jobbet.

Nedsatt kondition ses både hos friska och hos personer med olika sjukdomstillstånd.

För att främja hälsan men också förhindra eller förbättra högt blodtryck, stroke, kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och depression, behöver hälso- och sjukvårdspersonal kunna stödja personer att öka sin aktivitetsnivå. 

För att kunna ordinera patienter rätt dos fysisk aktivitet på recept, behöver vårdpersonalen ta hänsyn till en mängd individuella faktorer.

– Utgångsläget när man börjar träna, varierar självklart från person till person och typen av aktivitet som motsvarar intensitetsrekommendationerna behöver anpassas därefter. Som en del i den rehabiliterande behandlingen, är det därför viktigt att känna till patientens konditionsstatus, säger Anita Wisén, fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet.

Avancerade och dyra tester

För att bedöma en persons nuvarande kondition är det mest exakta måttet mätning av  syreupptagningsförmågan genom olika konditionstest. Men testerna är avancerade och tidskrävande. Både dyr apparatur och utbildad personal behövs.

Ett enklare sätt är att personen själv får bedöma sin kondition med den så kallade RPC-skalan ( Rating of Percieved Capacity ) som är en metod som Anita Wisén har utvecklat.

 

Skalan finns väl beskriven i FYSS, som är ett evidensbaserat stöd vid fysisk aktivitet på recept och en motsvarighet till FASS ( fakta och information om läkemedel, redaktionens kommentar).

– Skalan finns också med som relevant bedömnings- och utvärderingsinstrument vid prevention och vid olika sjukdomstillstånd. Genom att skatta upplevd ansträngning på en skala med metabola ekvivalenter, kan man räkna ut personens maximala syreupptag.

Individuell rådgivning underlättas

Doseringen av träningen är central, men den kan vara klurig att räkna ut. Det finns därför ett behov av att automatisera uträkningarna och tydliggöra råden om träningsintensitet för olika individer.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan individualisera sin rådgivning och inte bara ge generaliserade råd när typ och intensitet ordineras vid förskrivning av konditionsträning, säger Anita Wisén.

Hon bestämde sig därför för att utveckla appen “Min kondition – RPC”. Appen gör automatiskt individbaserade uträkningar av konditionsnivå och rekommenderad intensitet när man matat in grundfakta som kön, ålder, vikt och längd samt skattad konditionsnivå på RPC-skalan.

Genom detta kan hälso- och sjukvårdpersonal snabbare och enklare ge individuella råd om vilken typ av konditionsträning som passar, men också lämplig intensitet och pulsintervall.

Träningsdagbok för att se mål

Förutom skattningen av konditionsnivå och intensitetsberäkning, har appen även en dagbok som gör att personen själv kan dokumentera sin träning och se hur många procent av de rekommenderade målen som nås.

– Det här är inte bara ett verktyg som hälso- och sjukvårdpersonal kan använda vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, utan appen är till för alla som vill få reda på sin konditionsnivå och vill komma igång med sin konditionsträning och följa sin träningsutveckling, säger Anita Wisén.

Kontakt:

Anita Wisén, fysioterapeut, docent och forskare vid Lunds universitet, anita.wisen@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera