Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om högutbildade par skaffar barn påverkar det mannens löneutveckling negativt – om familjen bor på mindre ort, visar en studie. I större städer är det tvärtom bra för lönen att bli pappa. Mer jämlika hushåll i storstäderna kan gynna högutbildade mäns löneutveckling, tror forskarna.

Spelar det roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med? Finns det ekonomiska fördelar för en högutbildad att leva tillsammans med en partner som också är högutbildad?

Ja, enligt den studie som Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping University gjort tillsammans med forskare från Rotman School of Management, University of Toronto. Och som undersöker förhållandena för samtliga individer i Sverige – i åldern 23-39 år under en tioårsperiod.

Studien, som är publicerad i Environment and Planning A, har tittat på om det finns några ekonomiska fördelar för någon som är högutbildad att leva tillsammans med en partner som också är högutbildad. För att besvara detta så tittade forskarna på samtliga individer i Sverige i åldern 23-39 år under en tioårsperiod.

Superpar får bättre löneutveckling

Studien visade att en högutbildad person som blir tillsammans med en annan högutbildad får en positiv effekt på lönen – speciellt kvinnorna. För männen gäller det inte helt och hållet.

När ett högutbildat par, ett så kallat power couple , skaffar barn så har detta en negativ effekt för mannens löneutveckling, men inte för kvinnans. Forskarna själva har en teori om varför:

När det högutbildade paret får barn uppstår ett större jämkande inom hushållet om till exempel vem som ska vara föräldraledig, vem som ska vårda sjuka barn och så vidare, och att män i så kallade power coupleshar en större förväntan hemifrån om att dela detta mer jämställt.

Män konkurrerar med andra jämställda män

Undersökningen visar dock att den negativa effekten på männens lön inte gäller om paret bor i en större stad:

Män i större städer i ett power couple har nämligen, enligt forskarna, inte någon negativ löneeffekt av att skaffa barn – tvärtom. Här är teorin att det beror på att uppdelningen av vad man gör i hushållet, så kallade gender contracts, har en tendens att vara mer jämställt i större städer – och att män i städer konkurrerar i högre grad med andra män på arbetsmarknaden som har samma förväntningar hemifrån.

– Självklart är det så att det finns jämställda förhållanden utanför städer likväl som det finns väldigt ojämställda förhållande i städer. Men trots allt tycks det finnas en relation mellan vem du lever med och var du bor – framför allt om du är man, säger Charlotta Mellander.

Vetenskaplig artikel:

Power couples, cities, and wages. Environment and Planning A

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera