Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många ryttare vänder sig till sociala medier för att dela tips och få svar på frågor. Samtidigt tycker de att informationen på nätet kan vara problematisk och efterfrågar faktabaserad kunskap.

Hur lär jag hästen att göra galoppombyten? Vad gör man när hästen har fått eksem? Kan växten i hagen vara giftig? Lovisa Broms, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, har frågat ryttare mellan 15 och 80 år var de hittar kunskap om hästar och ridning.

Sociala medier är viktiga

Tidigare forskning visar att just sociala medier är viktiga för ryttare och att ridsporten synts förhållandevis lite i traditionella medier, med tanke på hur stor sporten är. Men forskningen visar också att sociala medier kan vara problematiska, för vad är det egentligen för kunskap som sprids och utbyts där?

– Ryttarna verkar generellt sett vara väl medvetna om att de bör tänka kritiskt. Samtidigt som de är ganska medvetna om att det kan vara problematiskt att lita på information som sprids på nätet finns också ytterligare budskap i det de säger: jag kan hantera detta, jag tänker kritiskt och har tillräckligt med erfarenhet för att bedöma information i sociala medier. Men hur är det med andra ryttare?, säger Lovisa Broms.

Litar på erfarna hästmänniskor

Enligt Lovisa Broms uttrycker ryttarna att de som skiljer sig från dem själva, exempelvis gällande ålder och erfarenhet, inte kan bedöma informationen som cirkulerar på sociala medier lika bra. Samtidigt används sociala medier av ryttare i alla åldrar, och inom olika grenar och grupperingar inom sporten.

– Ryttarna i vår studie säger att de litar allra mest på erfarna hästmänniskor i den närmsta kretsen: tränare och veterinärer, men också andra ryttare på ridskolan eller i stallet, säger Lovisa Broms.

Behov av tillförlitlig kunskap

­I studien har de intervjuade ryttarna fått frågan vart de helst vänder sig för information och kunskap om hästar och ridning. En viktig poäng, enligt Lovisa Broms, är att ryttarna efterfrågar mer lättåtkomlig, men tillförlitlig, kunskap på nätet.

– En person uttryckte exempelvis att ”vi vill ha en 1177 för hästar” och en annan sa att det behövs en ”häst-Wikipedia”. Ryttarna vill ha lättillgänglig, vetenskapligt baserad kunskap där de också ser källorna, säger hon.

Tips och tricks efterfrågas

Information som ryttare söker handlar exempelvis om hästens välbefinnande, om träning och sjukdomar.

– Det handlar också mycket om tips och tricks – hur löser jag det här just nu, säger Lovisa Broms och fortsätter:

– Den röda tråden i jakten på kunskap är alltid kärleken och omtanken till hästen. Hästens välmående är det viktigaste för ryttarna och en avgörande faktor som gör ridsporten så speciell och svår att jämföra med andra idrotter. Sedan finns det många traditioner och olika sätt att måna om hästen, och det gör kunskapsutbytet komplext.

Så gick studien till

Studien utfördes i Sverige och Norge, 1655 personer svarade på en enkät och 28 fokusgruppintervjuer genomfördes. Cirka 90 procent av utövarna inom ridsporten i Sverige är kvinnor, och detta avspeglar sig också i vilka som svarade på frågorna.

Vetenskaplig artikel:

Accessibility, Agency, and Trust: A Study about Equestrians’ (Online) Learning Repertoires.

Kontakt:

Lovisa Broms, doktorand i idrottsvetenskap, Malmö universitet, lovisa.broms@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera