Illustration över hur CAR-T-celler attackerar en cancercell.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Immunterapi håller på att bli en framgångsrik metod för att behandla cancer. Forskare har nu utvecklat förstärkta CAR-T-celler som hjälper immunförsvaret att attackera cancerceller. Förhoppningen är att den nya tekniken ska förbättra behandlingen av solida tumörer.

Immunterapi används allt mer för att behandla cancer och genetiskt modifierade immunceller som kallas CAR-T-celler fungerar bra för behandling av blodcancer. Tyvärr är de mindre effektiva mot tumörer som uppstår i olika vävnader, så kallade solida tumörer. Det beror på att CAR-T-cellernas effekt hämmas av det lokala immunsystemet i tumören.

Bakterie ger upphov till protein

För att komma runt detta problem har Uppsalaforskare ”beväpnat” CAR-T-celler genom att sätta in en gen från bakterien Helicobacter pylori, som ger upphov till det immunstimulerande proteinet NAP (neutrofilaktiverande protein).

När NAP utsöndras från CAR-T-cellerna bildas en proinflammatorisk miljö som direkt bekämpar den immunhämmande mikromiljön i solida tumörer och stärker CAR-T-cellernas funktion.

Andra immunceller hjälper till

Forskarna tror att den nya tekniken som använts för att förstärka CAR-T-cellerna helt kan förändra möjligheterna att använda CAR-T-celler för cancerbehandling.

– Med hjälp av NAP omvandlas tumörerna från immunologiskt ”kalla” till ”varma”. Dessutom kan NAP rekrytera andra sorters immunceller till tumören och de kan angripa tumörceller som CAR-T-cellerna inte känner igen, säger forskaren Di Yu vid Uppsala universitet.

För att undersöka effekten av de NAP-förstärkta CAR-T-cellerna behandlade forskarna möss med olika sorters solida tumörer och såg att tumörtillväxten minskade.

Stimulerar immunsystemet bättre

Överlevnaden var också bättre jämfört med när CAR-T-celler utan NAP användes. Forskarna studerade också NAP-förstärkta humana CAR-T-celler och fann att de i provrörsförsök var bättre på att stimulera immunsystemet än vanliga CAR-T-celler.

I Uppsala finns en stark tradition med CAR-T-cellbehandling. Redan 2014 behandlades de första patienterna i Europa.

– Två akademiska prövningar, med totalt 39 patienter, har gjorts vid Akademiska sjukhuset. Tack vare de lovande data vi nu fått fram och publicerat i Nature BioMedical Engineering planerar vi för en ny klinisk prövning med de nya beväpnade CAR-T-cellerna. Vi hoppas att vi kan behandla den första patienten i slutet av året, säger forskaren Magnus Essand som också deltagit i studien.

 

Vetenskaplig studie

CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers , Nature Biomedical Engineering

Kontakt

Di Yu, Di Yu, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, di.yu@igp.uu.se

Magnus Essand, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, magnus.essand@igp.uu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera