Ny studie visar att torkans roll för Syrienkrigets utbrott är överdriven. Bild: Ahmed Akacha
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den svåra torkan som drabbade Syrien mellan 2007 och 2009, var inte avgörande för krigsutbrottet 2011. Med hjälp av satellitbilder kan forskare slå fast att jordbruken återhämtat sig redan 2010.

När kriget i Syrien bröt ut 2011 hade landet under två till tre år varit hårt drabbat av torka. Missväxten och vattenbristen påverkade jordbruket negativt och ledde till en ökad migration bland landsbygdsbefolkningen med arbetslöshet och resursbrist som följd.

Den gängse synen bland många politiker och forskare har varit att torkan spelade en avgörande roll för att protesterna blossade upp och kriget startade. Men i en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications Earth & Environment, kan ett forskarlag slå fast att det syriska jordbruket faktiskt hunnit återhämta sig innan kriget bröt ut.

– Året innan protesterna började var den agrara aktiviteten tillbaka på normala nivåer. Det var alltså en tillfällig missväxt under ett eller två år. Torkans roll i konflikten har ofta överdrivits, säger Lina Eklund, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Bild av syrienkriget som klimatkonflikt

Med hjälp av satellitbilder kan forskarna visa att torkans påverkan på jordbruket var störst i landets nordöstra delar. En annan intressant iakttagelse var att det inte fanns några tecken på att mark övergivits i stor skala. Detta tyder på att den migration torkan ledde till var tillfällig – människor återvände.

– Bilden av Syrienkriget som en klimatkonflikt har spridits av flera världsledare, bland annat Barack Obama. Även inom forskarvärlden har studier som försökt bevisa att torkan hade en mycket stor påverkan på konfliktrisken ofta fått mer uppmärksamhet, säger hon.

Den nya studien ger en insikt i hur jordbruket svarar på torka och hur denna kan vara kopplad till migration och konflikt. Genom att lära sig mer om vad det är som gör jordbruket sårbart hoppas Lina Eklund att politiker kan bli bättre på att bygga hållbara samhällen.

– Vår studie visar att klimatförändringar, på egen hand, inte kommer att orsaka konflikter med stora flyktingströmmar, säger hon.

Förutom Lunds universitet har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: Humboldt-Universität zu Berlin, Peace Research Institute Oslo, Norwegian University of Science and Technology.

Vetenskaplig artikel:

Societal drought vulnerability and the Syrian climate-conflict nexus are better explained by agriculture than meteorology, Nature Communications Earth & Environment .

Kontakt:

Lina Eklund, forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, lina.eklund@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera