Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När en person blir sjuk i TBE, en sjukdom som sprids av fästingar, beräknas det kosta samhället cirka 750 000 kronor. Det är mycket högre än man tidigare trott.

Den fästingburna sjukdomen TBE har de senaste decennierna både ökat i antal fall och spridit sig till nya delar av Sverige. År 2021 nådde siffran en ny toppnotering med totalt 546 fall.

Sjukdomen ger i många fall bara lindriga symtom. Men den kan även ge allvarlig hjärninflammation med risk för restsymtom som försämrat minne, koncentration och initiativförmåga.

– På flera håll i landet finns en aktiv diskussion om huruvida TBE-vaccin ska subventioneras helt eller delvis. Då är det relevant att ta reda på samhällskostnaden för sjukdomen, för att ha något att ställa emot vaccinkostnaden, säger Anders Boman, universitetslektor i nationalekonomi, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Sjukhusinläggningar driver upp kostnaden

I den aktuella studien har forskarna hämtat in data för alla som insjuknade i TBE i Sverige åren 1998–2014. De tog även med information om personer som avlidit på grund av sjukdomen. Därefter har de beräknat kostnaderna för sjukhusinläggningar, specialistvård och sjukskrivning 1, 3 och 5 år efter att personerna insjuknade. Resultatet har jämförts med en referensgrupp för att få fram ett mått på vilken börda TBE adderar för sjukvården.

– Särskilt första året efter insjuknandet driver sjukhusinläggningarna upp samhällskostnaden, de motsvarar ungefär hälften av den totala kostnaden. Fem år efter insjuknandet är det i stället sjukskrivningar som står för den stora delen, säger Anders Boman.

Studien är en bra grund för regioner med hög TBE-smitta

Jämfört med referensgruppen sjukhusvårdades individer med TBE betydligt fler dagar. De hade även fler besök i specialistsjukvården och fler sjukskrivningsdagar det första året efter insjuknandet. Skillnaderna mellan grupperna kvarstod efter fem år. Forskarna beräknar att kostnaderna för sjukdomsbörda och död under det första året uppgår till i genomsnitt 250 miljoner kronor. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad på cirka 745 000 kronor per TBE-fall.

– Det är höga kostnader och då är det här ändå en relativt konservativ uppskattning. Man skulle även kunna addera kostnader för långtidssjukdom, lidande och indirekta effekter, som att företag påverkas av sjukskrivningarna, säger Anders Boman.

I studien ställer forskarna inte resultatet mot kostnaden för att inkludera TBE-vaccin i vaccinationsprogrammet. Men de poängterar att studien kan utgöra en grund för beslutsfattare som vill analysera kostnadseffektiviteten i ett sådant program.

– Med tanke på att TBE varierar över landet, blir det ett särskilt viktigt underlag för regioner där det finns mycket TBE-smitta, säger Anders Boman.

Vetenskaplig artikel

Burden of Tick-Borne Encephalitis, Sweden, Emerging Infectious Diseases.

Kontakt

Anders Boman, universitetslektor, Institutionen för nationalekonomi med statistik, anders.boman@economics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera