Bild: Folco Masi/Unsplash
Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilka utmaningar möter studenter som vill kombinera idrott med högre studier? Det har forskare vid högskolan i Halmstad undersökt – och resultatet har mynnat ut i nationella riktlinjer som ska underlätta för elitsatsande högskolestudenter.

– Elitsatsande idrottare är ungdomar och unga vuxna som har ambitionen att prestera på internationell nivå i sin idrott. De ska inte behöva välja mellan att säkra sin framtid genom studier och att satsa på en ofta osäker idrottskarriär. Genom dubbla karriärer kan vi främja att fler kan fortsätta längre, oavsett om det gäller idrott eller studier. Det ena borde inte utesluta det andra utan snarare sammanföras för att gynna varandra, säger Lukas Linnér, doktor i hälsa och livsstil inriktning idrottspsykologi.

Stödmodell ska hjälpa idrottsstudenter

Hans avhandling har utmynnat i en stödmodell som är till för att hjälpa elitidrottande studenter att utveckla och upprätthålla en balanserad livsstil. På så sätt kan man främja strävan mot en hälsosam, framgångsrik och långvarig karriär inom idrotten och livet som helhet.

– Den centrala utmaningen med dubbla karriärer är en balanserad livsstil, det vill säga en kombination som gör att man når sina mål i både idrotten och studierna, lever ett tillfredsställande privatliv och upprätthåller hälsa och välbefinnande, säger Lukas Linnér.

När “krockar” studier och idrott?

I avhandlingen beskrivs hur två perspektiv från forskningen sammanförs för att främja en balanserad livsstil. Dels handlar det om utmaningarna som personer med dubbla karriärer möter, dels vad individerna behöver vara bra på för att möta utmaningarna. Poängen är att se idrottare först och främst som individer som utvecklas och behöver hantera utmaningar i relation till olika delar av livet.

– Det har varit viktigt att förstå hur de olika delarna av elitidrottande studenters liv ”krockar” med varandra, till exempel när idrottstävlingar och examinationer infaller samtidigt. Hur kan de leva ett givande socialt liv samtidigt som de hanterar idrott och studier? säger Lukas Linnér.

Miljön runt eleven viktig

Å andra sidan handlar det om att flytta fokus från individen till hela miljön som finns runt individen. Forskarna har studerat ledande utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer med fokus på hur miljön är strukturerad och organiserad samt vilka värderingar som styr hur stöd ges.

– Det kan till exempel handla om hur ett lärosäte, specialidrottsförbund och kommun kan samarbeta för att skapa förutsättningar för kombinationen samt hur stödpersoner inom idrott och studierna arbetar tillsammans för att stödja elitidrottande studenter. Här visar forskningen på vikten av en tydlig struktur och koordinering genom ett dedikerat stödteam för dubbla karriärer och ett stöd som präglas av en helhetssyn på individen. Fokus måste vara att stärka individens egen förmåga att hantera sin situation. Tränarnas roll är också viktig för att främja balansen, eftersom de träffar individerna på daglig basis, säger Lukas Linnér.

Idrottsgymnasier i Sverige sedan 1972

I Sverige finns en lång historik av att stödja kombinationen idrott och studier på gymnasienivå, till exempel genom idrottsgymnasier, vilket etablerades redan 1972. År 2015 inrättades Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten av Riksidrottsförbundet för att stödja möjligheten till dubbla karriärer, alltså idrott och studier i kombination även på högskolenivå.

Avhandling:

Dual Careers of Swedish University Student-Athletes: A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches.

Kontakt:

Lukas Linnér, doktor i hälsa och livsstil inriktning idrottspsykologi, lukas.linner@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera