Bild: James Coleman/Unsplash.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Statiner sänker kolesterolnivåerna i blodet och används ofta för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Ny forskning visar att statinbehandling även innebär en något lägre risk att dö i covid-19.

Under pandemin har frågan om statiner kan minska dödligheten i covid-19, via effekter på koagulation och immunsystemet, engagerat forskare och läkare.

Statiner är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Tidigare studier har inte gett entydiga svar och har ofta haft begränsningen att de enbart inkluderat sjukhusinlagda patienter. Nu har forskar vid Karolinska Institutet genomfört den hittills mest omfattande befolkningsbaserade studien för att undersöka sambandet mellan statiner och dödligheten i covid-19.

Något lägre risk att dö i covid-19

Med hjälp av data från svenska register har forskarna följt 963 876 invånare i Stockholm äldre än 45 år under perioden mars-november 2020. Resultaten bygger på analyser av data om deltagarnas receptbelagda läkemedel, hälso- och sjukvårdsdata samt Dödsorsaksregistret.

Informationen har analyserats med hänsyn till faktorer som bland annat befintliga hälsotillstånd. Resultaten visar att statinbehandling var associerad med en något lägre risk att dö i covid-19. Kopplingen varierade inte väsentligt mellan riskgrupper.

– Resultaten tyder på att statinbehandling kan ha en måttligt förebyggande effekt på covid-19-dödlighet, säger Rita Bergqvist, läkarstudent vid Karolinska Institutet.

Fortsatt användning av statiner

Det behövs randomiserade studier för att fastställa om det finns ett orsakssamband, konstaterar forskarna.

– Sammanfattningsvis stöder fynden den fortsatta användningen av statiner för tillstånd som hjärt-kärlsjukdom och höga nivåer av blodfetter, i linje med nuvarande rekommendationer, under covid-19-pandemin, säger Viktor Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

En begränsning i studien omfattar användningen av förskrivningsdata utan möjligheter att kontrollera individuell läkemedelsanvändning. Forskarna har heller inte kunnat kontrollera för riskfaktorer som rökning och högt BMI, utan enbart diagnostiserade hälsotillstånd.

Läs mer: Statiner – kolesterolsänkarna som splittrar läkarkåren

Vetenskaplig artikel:

HMG-CoA reductase inhibitors and COVID-19 mortality in Stockholm, Sweden: a registry based cohort study,  (Rita Bergqvist, Viktor H. Ahlqvist, Michael Lundberg, Maria-Pia Hergens, Johan Sundström, Max Bell, Cecilia Magnusson). PLOS Medicine.

Kontakt:

Cecilia Magnusson, adjungerad professor vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, cecilia.magnusson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera