© 2017 Jee & Rani Nature Photography, CC BY-SA 4.0
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har rett ut detaljerna kring segeltrollsländans fantastiska flytt över indiska oceanen.
– Vi har kommit närmare lösningen på gåtan hur en liten trollslända som väger 300 milligram kan korsa 200 mil öppet hav, säger lundaforskaren Johanna Hedlund .

Kan en trollslända flyga över Indiska oceanen, från Indien via Maldiverna till Afrika, och tillbaka igen? Enligt marinbiologen Charles Andersons hypotes från 2009 är det så.

Charles Anderson hade då observerat segeltrollsländor (Pantala flavescens) på Maldiverna, som hade flugit in från vad han antog var Indien. När de lyfte igen flög de mot Östafrika. Hypotesen har förblivit en hypotes och inte förrän nu har forskare bestämt sig för att undersöka den.

Segeltrollsländorna är för små för att det ska gå att sätta sändare på dem. För att testa hypotesen har forskarna istället undersökt de fysiologiska aspekterna och räknat ut hur länge en segeltrollslända skulle kunna hålla sig i luften med den energi som den kan lagra i kroppen.

De har dessutom med hjälp av meteorologiska vindmodeller undersökt om det finns vindar som kan underlätta flytten i båda riktningarna.

Segeltrollslända på väg. Bild: Rison Thumboor from Thrissur, India, CC BY 2.0

Trollslända flyger över Indiska oceanen

– Vår studie visar att den här flytten från Indien till Östafrika faktiskt är möjlig. Men segeltrollsländan klarar inte av flytten enbart med hjälp av fettet den lagrar i kroppen, det krävs gynnsamma vindar också, och det finns under vissa perioder på året, säger Johanna Hedlund vid Lunds universitet.

Enligt de simulerade flyttförsöken i vindmodeller skulle ungefär 15 procent av sländorna klara av flytten från Indien till Afrika på våren. På hösten är det 40 procent som skulle kunna lyckas med samma flytt i motsatt riktning.

Att sländorna alls kan klara det är imponerande, menar Johanna Hedlund och hennes kollegor. Inte minst med tanke på att segeltrollsländans flytt över Indiska oceanen är den längsta i djurvärlden, sett till djurets storlek.

– Vi har kommit mycket närmare att lösa gåtan med hur en liten trollslända som bara väger 300 milligram kan korsa 200 mil öppet hav, säger Johanna Hedlund.

Vindar hjälper trollslända över havet

Även andra djur är beroende av gynnsamma vindförhållanden när de flyttar. Två exempel är amurfalken och jakobinskatgöken som även de flyger över Indiska oceanen. Forskarna bakom den aktuella studien varnar för att klimatförändringar kan komma att påverka fåglarnas och segeltrollsländans möjligheter i framtiden. Risken är att vindmönstren förändras när ytvattnet värms upp.

Studien är viktig på flera sätt, menar forskarna. Dels skapar den förståelse för vilka avstånd en av djurvärldens minsta migranter kan röra sig över, dels ökar den kunskapen om hur djur som flyttar kan sprida sjukdomar men också bidra till ekosystemtjänster på vitt skilda håll i världen.

Studien är ett samarbete mellan Lunds universitet, universitetet i Exeter, Stockholms universitet och Nanjings jordbruksuniversitet i Kina.

Vetenskaplig artikel:

Unraveling the World’s Longest Non-stop Migration: The Indian Ocean Crossing of the Globe Skimmer Dragonfly. Frontiers in Ecology and Evolution.

Kontakt:

Johanna Hedlund, forskare, Biologiska institutionen, Lunds universitet, johanna.hedlund@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera