Studenter från Elitskidcentrum i Umeå. Bild: Umeå universitet
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, det är betydligt fler än andra i samma ålder. En stor andel elitskidåkare har dessutom ytterligare en luftvägsåkomma, visar forskning från Umeå universitet. 

Besvären debuterar ofta strax före eller i de tidiga tonåren. En stor andel av elitskidåkare har dessutom ytterligare en luftvägsåkomma, en ansträngningsutlöst övergående obstruktion i nivå med struphuvudet, Eilo, som ger liknande besvär.

– Sannolikt bidrar inandning av stora volymer torr och kall luft till utveckling av astma hos dessa idrottare. Korrekt diagnostiserad och behandlad astma behöver inte utgöra ett hinder för idrottande, ens på elitnivå. Men eftersom Eilo ger liknande besvär som astma och är så pass vanligt, är det viktigt att utvärdera ansträngningsutlösta andningsbesvär och behandlingseffekt kritiskt för att undvika övermedicinering, säger Tommie Irewall, doktorand vid Umeå universitet och läkare på barnkliniken i Östersund.

Vanligt med astma bland skidåkare

Tommie Irewall och den forskargrupp han ingår har undersökt astma och ansträngningsutlöst övre luftvägsobstruktion bland elitkonditionsidrottare. Eilo innebär att luftflödet obstrueras vid struphuvudet under intensiv ansträngning och kan ge symptom som andnöd och biljud vid andning. Eilo kan lätt förväxlas med ansträngningsutlöst astma eftersom symtomen liknar varandra.

Det visade sig att 27 procent av skidåkarna vid riksidrottsgymnasier hade läkardiagnostiserad astma, när dessa fick svara på en enkät. En vanlig debutålder för astma var tolv år. Dessutom var nyinsjuknandet av astma högt bland elitorienterare och särskilt elitskidåkare när dessa följdes med en årlig enkät under fem år.

Elitskidåkare hade dessutom Elio

När elitskidåkare undersöktes kliniskt på sjukhus visade det sig att 27 procent av skidåkarna hade en ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion Eilo. Bland de elitskidåkare som behandlades för astma hade 29 procent dessutom Eilo.

– Resultaten talar för att man bör överväga att undersöka skidåkare för både astma och Eilo om de upplever andningsbesvär som är kopplade till ansträngning, säger Tommie Irewall.

Totalt deltog 591 skidåkare och orienterare i enkätstudien för att kartlägga förekomst och nyinsjuknande av astma. I den kliniska studien som studerade förekomsten av Eilo deltog 89 skidåkare. [/textblock]

Kontakt:

Tommie Irewall, doktorand vid Umeå universitet och ST-läkare på barnkliniken på Östersunds sjukhus tommie.hjeren@umu.se

Avhandling:

Prevalens och incidens av och riskfaktorer för astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos elitkonditionsidrottare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera