Tema

Svenska nyhetsmedier i topp i internationell demokratistudie

Svenska nyhetsmedier står starka på digitala plattformar och fortsätter att prioritera granskande och undersökande journalistik, visar en internationell studie. Men i Sverige, liksom i övriga undersökta länder, är det sämre ställt med journalisters anställningstrygghet.

Sverige tillhör, tillsammans med Danmark och Storbritannien, de länder där nyhetsmedierna bäst klarat de senaste årens digitala omställning utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det visar en stor studie av medier och demokrati som genomförts i 18 demokratiska länder.

Jämställda redaktioner

Jämförelsen visar att svenska nyhetsmedier står starka på digitala plattformar, och att ledande medieföretag fortsätter att prioritera granskande och undersökande journalistik. Sverige står också ut som det enda landet i studien med en tillfredsställande jämställdhet mellan kvinnor och män på redaktionerna. Några områden – som ägarkoncentration och journalisters anställningstrygghet – uppvisar en negativ utveckling i alla länder.

– Trots att det generellt är en tuff tid för nyhetsmedier just nu är den här jämförelsen en påminnelse om att svenska medieföretag fortsätter att vara mycket viktiga för demokratin, säger Lars Nord, medieforskare vid Mittuniversitetet.

Undersökningen bygger på befintliga och insamlade data från de deltagande länderna och intervjuer med medieföreträdare. Mediernas demokratiska funktion har värderats inom tre områden: informationsförmedling, debattarena och granskning.

Undersökning:

Media for Democracy Monitor

Kontaktpersoner:

Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet, lars.nord@miun.se, Torbjörn von Krogh, fil dr journalistik, Mittuniversitetet, torbjornvonkrogh@gmail.com

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Svenska nyhetsmedier i topp i internationell demokratistudie

 lästid ~ 1 min