Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För 11 000 år sedan fanns minst fem genetiskt olika typer av hundar i världen som levde med människor. Det visar en DNA-studie av arkeologiska fynd. 

Historien om människans hundar blir allt tydligare. Den här studien visar att alla dagens hundar härstammar från tiden då alla människor levde som jägare och samlare och att ingen har tämjt vargar på ett framgångsrikt sätt igen efter istiden. Inte heller då vi var jordbrukare, även om andra djur som häst, gris och ko domesticerades då, det vill säga förädlades från vilda djur genom avel.

– Hunden är det första djur som människan domesticerade, och förhistoriskt DNA revolutionerar nu vår kunskap om dess ursprung, säger Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet som medverkat i den internationella forskargruppen.

I studien analyserades DNA i benrester från 27 olika hundar där det äldsta fyndet var 11 000 år gammalt. Den visar att det fanns minst fem grenar på hundens släktträd redan under istiden.

Genetiska mångfalden försvann

Två av istidens hundgrupper blandades och gav upphov till de tidiga hundarna i Europa. Dessa två kom från mellanöstern och Sibirien. Förvånande nog hade de tidiga europeiska hundarna avsevärt större genetisk mångfald än dagens hundar har. Något har inträffat som ledde till att de europeiska hundarnas stora variation gick förlorad.

Det fanns minst fem grenar på hundens släktträd redan under istiden.. På bilden en 10 900 år gammal hundskalle funnen i Ryssland, vars DNA analyserades i studien som visar att minst fem olika hundar fanns under istiden. Bredvid till höger, en större nutida vargskalle. Bild: E.E. Antipina

– Fram tills 4 000 år sedan fanns det en stor genetisk mångfald bland Europas hundar, men mycket av denna variation har gått förlorad sedan dess, säger studiens försteförfattare Anders Bergström, verksam vid Francis Crick Institutet i London.

I de flesta fall följer hundarnas spridning människans. När inlandsisen i Skandinavien försvann och människor flyttade tillbaka hade de med sig hundar.

Hundarna flyttade mellan människogrupper

– Genetiken visar också att hundar verkar ha förflyttats mellan grupper av människor i norra Europa under sten- och bronsåldern. Det har vi inte kunnat studera tidigare, säger osteoarkeolog Jan Storå vid institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

– Redan vid slutet av istiden var hundar spridda över stora delar av norra halvklotet, och dagens hundar bevarar en del av denna variation, säger Pontus Skoglund, forskningsledare vid Francis Crick Institutet i London.

Hundens ursprung

Tidigare studier har föreslagit att hunden domesticerades för minst 14 000 år sedan. Förmodligen var det ännu tidigare eftersom denna studie visar på stor variation redan för 11 000 år sedan. Var och när de första vargarna avlades till hundar är fortfarande inte känt. Men alla dagens hundar bär DNA från en och samma vargpopulation, en variant av varg som idag är utdöd. Den stora variationen i utseende hos dagens hundar är framför allt ett resultat av avel de senaste 500 åren.

Vetenskaplig artikel:

Origins and genetic legacy of prehistoric dogs (Anders Bergström et al) Science

Kontakt:

Love Dalén, Centrum för paleogenetik vid Naturhistoriska riksmuseet, love.dalen@nrm.se
Anders Bergström, The Francis Crick Institute, London, anders.bergstrom@crick.ac.uk
Jan Storå, professor vid Stockholms universitet, jan.stora@ofl.su.se
Pontus Skoglund, Francis Crick Institute, London, pontus.skoglund@crick.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera