Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Redan måttliga mängder av lågintensiv fysisk aktivitet minskar påtagligt risken för stroke, hjärtinfarkt och förtida död på äldre dar. Det visar en ny stor studie vid Umeå universitet.

– Resultaten talar tydligt för att all fysisk aktivitet oavsett intensitet, är bra för hälsan. Detta innebär att för äldre som av olika orsaker inte klarar av intensiv träning eller raska promenader, kan likväl ökad rörelse och aktivitet i vardagen göra stor skillnad för hälsan, trots att den inte är särskilt intensiv, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet.

Rekommendationerna kring hur mycket man bör röra på sig har länge fokuserat på att aktiviteten bör vara av måttlig till kraftig intensitet. Även om det också har antagits att det kan finnas hälsofördelar också med lågintensiv aktivitet, är det först nu som det finns klara siffror på saken.

Rörelser registrerades

I den aktuella studien följdes 3300 personer som fyllt 70 år i Umeå kommun. Deltagarna fick bland annat bära en rörelsemätare som under en veckas tid registrerade fysisk aktivitet och stillasittande. Därefter följdes deltagarna upp efter i genomsnitt drygt två och ett halvt år. Fall av stroke, hjärtinfarkt och död identifierades genom patient- och dödsregister.

Forskarna analyserade sedan sambanden mellan å ena sidan mängden fysisk aktivitet av olika intensitet och stillasittande, å andra sidan risken att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller förtida död. Hänsyn togs också till faktorer som personernas rökning, socioekonomiska status, medicinering, kön, tidigare sjukdom och metabola riskfaktorer.

Resultaten visade att risken för att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller dö under uppföljningstiden var:

  • 11 procent lägre för varje halvtimme per dag av lågintensiv fysisk aktivitet
  • 36 procent lägre för varje halvtimme per dag av måttligt intensiv fysisk aktivitet
  • 33 procent högre för varje timmes stillasittande per dag.

Vidare antydde resultaten att hälsofaran av för mycket stillasittande delvis kunde mildras genom ökad mängd måttligt intensiv fysisk aktivitet. För de personer som kom upp i minst 30 minuter måttligt intensiv aktivitet per dag fanns inget tydligt samband mellan mer stillasittande och ökad risk för ohälsa.

Lägre tröskel

– Sammantaget finns det fortsatt goda skäl att uppmuntra till att öka på mängden och intensiteten en smula för ännu större hälsofördelar. Men särskilt glädjande var resultaten för lågintensiv aktivitet, eftersom det utgör den största delen av den totala dagliga aktiviteten hos äldre. Detta innebär att tröskeln till att uppnå hälsofördelar genom fysisk aktivitet är lägre än vad man kanske antagit tidigare, vilket kan vara av stor betydelse för den äldre befolkningen, säger Marcel Ballin.

Hjärtkärlsjukdom, dit bland annat hjärtinfarkt och stroke hör, är den ledande dödsorsaken bland äldre i världen. Med stigande medelålder och fler äldre, är det statistiskt sannolikt att antalet fall av hjärtkärlsjukdom ökar om inte levnadsvanorna förändras.

Vetenskaplig artikel:

Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time with the Risk of Stroke, Myocardial Infarction or All-Cause Mortality in 70-Year-Old Men and Women: A Prospective Cohort Study

Kontakt:

Marcel Ballin, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik/institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa, Umeå universitet, marcel.ballin@umu.se
Peter Nordström, professor och överläkare, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, Umeå universitet, peter.nordstrom@umu.se
Anna Nordström, adjungerad professor och överläkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa, Umeå universitet, anna.h.nordstrom@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera