Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Proteser som bara har stöd på ena sidan.Tandgnissling. Det är två riskfaktorer för problem med implantatstödda tandproteser, enligt en studie av forskaren Bruno Chrcanovic, som undersökt omkring 2500 proteser och 8000 tandimplantat.

Det undersökta materialet kommer från Folktandvårdens specialistklinik i Malmö, och studien omfattar proteser som satts in på implantat under åren 1980-2018. Vissa proteser har följts upp av tandvården under 30 år.

Tandläkaren Bruno Chrcanovic har tittat på fem typer av proteser med implantatstöd:

  1. Enskilda kronor förankrade i/på ett implantat
  2. Fasta proteser som är kopplade till flera implantat
  3. Implantatstödda fullbroar (när alla tänder i någon käke saknas)
  4. Täckproteser över implantat
  5. Kopplingar av en eller flera tänder till ett eller flera implantat

De flesta komplikationerna är små

Även om förekomsten av komplikationer för vissa typer av proteser påverkade en tredjedel av proteserna, var de flesta komplikationer små och påverkade inte protesernas överlevnad på lång sikt. Generellt visar studien på god hållbarhet, men det finns några faktorer som sticker ut: förlust av implantat var det främsta skälet till förlust av protesen/den konstgjorda tanden. De vanligaste komplikationerna var porslinfraktur, att protesskruvarna lossnar och att skruvarna går sönder.

Tandgnissling kan ha stor påverkan

Betydelsen av tandgnissling (bruxism) och så kallade extensionsled – ersättningar med stöd från enbart en sida, som därmed har ett hängande led och ökad belastning – var också märkbar.

– Det förvånade mig hur svårt bruxism kan öka risken för komplikationer och protesförlust, säger Bruno Chrcanovic.

Bruno Chrcanovic har hittills publicerat fem artiklar om resultaten, som kan hjälpa till att minska förekomsten av tekniska och mekaniska komplikationer av implantatstödda proteser. Riskerna kan då undvikas eller åtminstone minimeras. Ökad kunskap om vad som fungerar kan också leda till mindre besvär för patienten och lägre kostnader för såväl samhälle som patienter.

– Det är viktigt att man vet vilka risker för komplikationer som kan finnas, att man har en god behandlingsplan och kännedom om patientens tillstånd innan behandlingen påbörjas. Det kan minska antalet konsultationer och reparationer och leda till bättre oral hälsa för patienten, säger Bruno Chrcanovic.

Vetenskapliga artiklar:

Retrospective clinical evaluation of implant‐supported single crowns: mean follow‐up of 15 years
Analysis of technical complications and risk factors for failure of combined tooth-implant-supported fixed dental prostheses
Retrospective evaluation of implant-supported full arch-fixed dental prostheses after a mean follow-up of 10 years
Retrospective clinical evaluation of 2- to 6-unit implant-supported fixed partial dentures: Mean follow-up of 9 years
Retrospective study comparing the clinical outcomes of bar-clip and ball attachment implant-supported overdentures

Kontakt:

Bruno Chracanovic, bruno.chrcanovic@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera