Vissa arter, till exempel skalbaggen Rosalia longicorn överlever bäst i intakta gamla skogar. Bild: Peter Krimbacher / CC BY
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När skogsytor försvinner i allt högre takt sker det långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden. Det visar en internationell studie, baserad på uppgifter om biologisk mångfald på 6 000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.

Resultaten visar att när skog försvinner sker både vinster och förluster av biologisk mångfald när det gäller antalet enskilda växt- och djurarter. Likaså påverkas den bredare mångfalden och sammansättningen av ekosystem.

–  Vad jag tycker är särskilt slående med våra resultat är att de visar hur varierande effekterna av mänsklig påverkan blir på den biologiska mångfalden. Den leder till både förluster och vinster i storlek för olika populationer, men påverkan leder nästan alltid till en förstärkt förändring, säger Anne Bjorkman, Göteborgs universitet deltar i studien, som leds av University of Edinburgh och University of St. Andrews.

De flesta arter lever i skogen

Cirka 80 procent av alla arter lever i skogsmiljö, allt från örnar till skalbaggar och  blåklockor. Denna biologiska mångfald tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster och vissa arter, till exempel skalbaggen Rosalia longicorn, som överlever bäst i intakta gamla skogar.

Men skogarna förändras av mänsklig verksamhet, genom till exempel avskogning för odling av jordbruksgrödor eller omvandling till gräsmark för betande boskap.

–  Vi upptäckte både omedelbara och försenade effekter av skogsförlust på ekosystem, vilket pekar på att biologisk mångfaldsrespons på mänskliga effekter är olika och spelar över decennier, säger Anne Bjorkman.

Cirka 80 procent av alla arter lever i skogsmiljö, allt från örnar till skalbaggar och  blåklockor. Bild: Gergana Daskalova

–  För att få en global bild av hur planeten förändras, måste vi kombinera olika typer av information från observationer av växter och djur på marken med satellitregister från rymden över ekosystemändringar. Vår studie samlar dessa två perspektiv för att få nya insikter i hur biologisk mångfald reagerar när skogar går förlorade runt om i världen, säger Dr Isla Myers-Smith, co-senior författare, från School of GeoSciences vid University of Edinburgh.

Stor artförlust i tropiska skogar

Studien visar att vissa tropiska områden upplever mer skogsförlust nu än någonsin, vilket resulterar i minskande antal olika djurarter.

I Nordamerika och Europa inträffade däremot den största skogsförlusten för flera hundra år sedan. Men även mindre mängder skogsavverkning i dag leder till förändringar i den biologiska mångfalden; vissa arter ökar andra minskar. För arter som lever länge inträffar inte effekterna av skogsförlust direkt, medan det för mera kortlivade arter kan gå fort.

–  Den takt som den biologiska mångfalden svarar på skogsförlust varierar från några år, som är fallet för många kortlivade gräs, ljusälskande växter och insekter, medan effekterna på träd, större fåglar och däggdjur syns först efter decennier, säger Anne Bjorkman.

Data från fem miljoner register

Forskarna använde databaserna BioTIME och Living Planet om biologisk mångfald – som innehåller data som samlats in av forskare som arbetar på platser runt om i världen. Genom att sammanföra över 5 miljoner register över antalet olika växter och djur med information om både historiska och samtida toppar i skogsförlust analyserade forskarna de globala effekterna av skogsförlust på biologisk mångfald.

Vetenskaplig artikel:

La ndscape-scale forest loss as a catalyst of population and biodiversity change.Science

Kontakt:

Anne Bjorkman, universitetslektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, anne.bjorkman@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera