Tema

Virus frodas hos fästingar i varma fladdermusgrottor

Infektionssjukdomar som sprids av till exempel mygg, svidknott och fästingar kallas vektorburna sjukdomar och har globalt sett mycket stor betydelse både för djur- och folkhälsa. Till dessa sjukdomar räknas bland annat de allvarliga virussjukdomarna Dengue-feber, West Nile-feber och Rift Valley fever. För att begränsa vektorburna sjukdomar behöver vi öka kunskapen om vilka virus fästingar bär på och hur virus sprids från fästingar till djur och människor.

För att begränsa vektorburna sjukdomar behöver vi öka kunskapen om vilka virus fästingar bär på och hur virus sprids från fästingar till djur och människor. I ett projekt med fokus på vektorburna virus har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat en speciell typ av fästing, Antricola, som lever i varma grottor i Brasilien där man även finner stora mängder fladdermöss.

Fästingarna lever på fladdermössens blod som larver och i senare stadier på deras avföring.

Djuren har förmodligen levt i symbios under tusentals år och forskarna var nyfikna på att veta vilka virus som normalt sprids mellan dessa arter. Studien utfördes med hjälp av så kallad viral metagenomik, en metod som identifierar tidigare okända virus genom övergripande analys av all arvsmassa från virus i ett prov.

Forskarna fann en unik, mångfacetterad virusflora hos fästingarna, med många tidigare helt okända virus. Vissa av de okända virusen visade släktskap till virus med stor påverkan på djur- och folkhälsan.

Till exempel var virus av familjen Nairoviridae, där till exempel Crimean-Congo Haemorrhagic febervirus ingår, överrepresenterade. Forskarna hittade även rotavirus och lyssavirus, som är förknippade med diarré respektive sjukdomar i centrala nervsystemet hos djur och människor.

Fästingar och fladdermöss lever i symbios

Enorma mängder fästingar i en het fladdermusgrotta i västra Amazonas (Rondônia). Fästingar av arten Antricola delacruzi livnär sig på fladdermusblod och faller sen ner på grottans golv. Bild: The largest amount of ticks in the World (Ticksman)

Fästingar av arten Antricola i stort antal breder ut sig tätt, tätt i grottan, men är inte den typ av fästing vi hittar på hundar eller boskap, säger den brasilianske biologen Saymon Albuquerque, i videoklippet The largest amount of ticks in the world (https://www.youtube.com/watch?v=CurfyWy8Bj0)

”Dessa fästingar hittar man enbart i grottor, och de föder sig specifikt på blod från fladdermöss. Att grottans golv är täckt med fästingar beror på att de livnär sig på fladdermössen och sen faller ner”.

Vetenskaplig artikel:

Novel Viruses Found in Antricola Ticks Collected in Bat Caves in the Western Amazonia of Brazil MDPI

Kontakt:

Mikael Berg, professor, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, mikael.berg@slu.seAnne-Lie Blomström, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, anne-lie.blomstrom@slu.se

Artikeln var först publicerad i SLU:s kunskapsbank.

Virus frodas hos fästingar i varma fladdermusgrottor

 lästid ~ 2 min