Bild: Zoya Loonohod on Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny studie på talgoxar visar att honor har störst nytta av extra mat vintertid. Om honorna får mat behöver de inte sänka den egna kroppstemperaturen lika mycket som annars och chansen att överleva kalla nätter ökar.

Fåglar har en extrem förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Kalla vinternätter sänker de kroppstemperaturen flera grader för att spara energi och öka chanserna att överleva. Nackdelen är att fåglarna blir slöare och riskerar att lättare faller offer för rovdjur.

Nu visar forskare vid Lunds universitet att extra stödutfodring vintertid är bra för talgoxar, åtminstone för honorna. Forskarna konstaterar att honor som fått extra mat på vintern inte sänker sin kroppstemperatur nattetid lika mycket som honor som inte stödutfodrats. Bland hanarna märks ingen skillnad i kroppstemperatur på de som fått mer mat och de som inte fått det.

God tillgång på föda är avgörande för talgoxhonor. Därför gynnas de mer än hanar av att människor matar dem. Bild: Johan Nilsson

Hanarna ser alltid till att få mat

– Vi tror det beror på att hanarna är dominanta och ser till att få mat oavsett hur mycket det finns. Honorna däremot är underordnade och styrs av tillgången på mat. Om det bara finns lite mat är det först och främst hanarna som ser till att äta, säger Johan Nilsson, biolog vid Lunds universitet.

Undersökningen är gjord vintertid i Vombs fure utanför Lund. I en del av skogen placerade forskarna ut fågelmatare. I en annan del fick fåglarna ingen extra stödutfodring. Forskarna har sedan mätt och jämfört fåglarnas kroppstemperatur på natten.

Johan Nilsson påpekar att studien är gjord i en skog och att det därför inte går att säga att fågelmatning i städer generellt alltid är bra.

– Det vi säkert kan säga är att honor i naturen gynnas av att bli matade, säger han.

Vetenskaplig artikel:

Predictability of food supply modulates nocturnal hypothermia in a small passerine. Biology Letters

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera