Svarthuvad munia. Bild: Urban Olsson
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den mest omfattande studien av släktträdet för fågelfamiljen astrilder, eller praktfinkar, visar att den gemensamme förfadern levde för 11 miljoner år sedan.

Forskare vid Göteborgs och Uppsala universitet har analyserat drygt 80 procent av världens cirka 145 arter av astrilder (Estrildidae) med hjälp av DNA. Gruppen omfattar några av de mest populära burfåglarna.

Den nya studien drar slutsatsen att den gemensamme förfadern till astrilderna levde för ungefär 11 miljoner år sedan.

– Släktträdet i denna artikel kan därför användas som grund för många framtida studier av dessa fåglar, som utvecklats i olika miljöer i olika världsdelar, under en period i jordens historia där stora variationer i klimat lett till att skogar och savanner omväxlande ökat och minskat, säger forskaren Urban Olsson vid Göteborgs universitet, som är en av författarna bakom studien.

Rödkindad fjärilsfink. Bild: Per Alström

Omtyckta burfåglar

Astrilderna är små fröätande fåglar som förekommer naturligt i Afrika, södra Asien och Australien. Gruppen omfattar några av de mest omtyckta burfåglarna, exempelvis zebrafink, risfågel och olika arter av astrilder, amadiner, amaranter, fjärilsfinkar och munior.

Kallas ofta praktfinkar

Astrilder är en familj med små tättingar som förekommer i tropikerna i gamla världen och Australasien. På svenska kallas de ofta för praktfinkar, särskilt i burfågelsammanhang.

Källa: Wikipedia

– Zebrafinken, som förekommer vilt i Australien och delar av Indonesien, är en av världens mest välstuderade fågelarter och har beskrivits som en ”supermodell”. Den var den andra fågelarten, efter tamhönan, vars hela arvsmassa kartlades 2010.

Den nya studien stöder tidigare förslag att australiska och indonesiska zebrafinkar bör betraktas som två olika arter.

Författarna föreslår att familjen astrilder delas in i sex underfamiljer: Amandavinae, Erythrurinae, Estrildinae, Lagonostictinae, Lonchurinae och Poephilinae, med vardera två till tio släkten. Ett antal arter föreslås också få nya släktnamn jämfört med de namn som traditionellt använts.

Vetenskaplig artikel:

A comprehensive phylogeny and revised classification of the waxbills (Aves: Estrildidae). (Olsson, U. & Alström, P. 2020.) Molecular Phylogenetics and Evolution 146: 106757.

Kontakt:

Urban Olsson, Professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, urban.olsson@bioenv.gu.se

Per Alström, professor, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, per.alstrom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera