Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

​Användning av artificiell intelligens för åldersbedömning ger hög tillförlitlighet visar ny forskning inom tillämpad hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Metodens tillförlitlighet ligger på 98,1 procent för underåriga respektive 88 procent för överåriga.

Forskare vid BTH, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, fick 2017 ett uppdrag från Socialstyrelsen att samla in bildmaterial från magnetkameraundersökningar samt att undersöka metodens tillförlitlighet för åldersbedömning.

Forskargruppen har på eget initiativ arbetat vidare med artificiell intelligens för bildanalys och nu har de första resultaten av studien kommit. De visar att användningen av magnetkamera är en metod som har hög tillförlitlighet när det gäller att göra åldersbedömningar, det vill säga att klassificera personer som att vara antingen under eller över 18 år. Metodens tillförlitlighet ligger på 98,1 procent för underåriga respektive 88 procent för överåriga.

Personoberoende metod

En stor fördel med att använda artificiell intelligens är att den möjliggör resultat i realtid tack vare en automatiserad bedömningsprocess som ger samma resultat varje gång på samma bild. Resultatet är därför inte beroende av vem som genomför bedömningen, vilket i sin tur gör den mer rättssäker jämfört med metoder som använder sig av mänskliga bedömningar.

Dessutom är magnetkameraundersökning en ofarlig undersökningsmetod till skillnad från röntgen som utsätter undersökningspersonen för joniserande strålning.

Vetenskaplig artikel:

Age Assessment of Youth and Young Adults Using Magnetic Resonance Imaging of the Knee: A Deep Learning Approach. JMIR Health Informatics

Kontakt:

Johan Sanmartin Berglund, Blekinge Tekniska Högskola, johan.sanmartin.berglund@bth.se
Peter Anderberg, Blekinge Tekniska högskola, peter.anderberg@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera