Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En fast tandställning är bästa och billigaste alternativet. Mest pengar finns att spara om behandlingen görs av specialisttandläkare, enligt ny forskning.

I en ny avhandling vid Malmö universitet har Ola Sollenius, övertandläkare och doktorand, undersökt kostnadseffektiviteten av behandlingar på barn med enkelsidigt korsbett. 110 barn i åldern 8-9 år lottades till fyra olika grupper där de fick behandling med fastsittande tandställning respektive expansionsplåt, av allmän- respektive specialisttandläkare. I snitt tar behandling med fastsittande tandställning 7-8 månader, med expansionsplåt ett år.

Stora pengar att spara hos specialist

Skillnaden i resultat hos allmän- respektive specialisttandvård har visats i tidigare forskning men inte för just den typen av behandling. Ola Sollenius studie visar att det finns stora pengar att spara genom att barn kommer till en specialist och får fast tandställning istället för expansionsplåt.

– Det är generellt dyrare hos specialist, men i och med att resultatet blir bättre och går snabbare blir det ändå billigare än hos allmäntandläkare, säger Ola Sollenius, som arbetar som specialisttandläkare i Halmstad.

Skillnaden motsvarar 40 miljoner kronor per år. Man räknar med att cirka tio procent av barn i den här åldern har korsbett, och det betyder 12 000 barn i varje årskull nioåringar, menar han.

I en annan delstudie jämförde Ola Sollenius den munhälsorelaterade livskvaliteten mellan barn med enkelsidigt korsbett, barn med stort överbett och barn med normalbett. Resultatet visar att stort överbett påverkar barns livskvalitet medan korsbett inte har någon negativ inverkan på livskvaliteten hos 8-9-åringar.

Ganska enkelt att behandla korsbett

Ola Sollenius har också kunnat visa att patienter med korsbett och en smalare överkäke kan behandlas ganska enkelt. Detta oavsett val av tandställning eller tandläkare. Jämförelsen gjordes med hjälp av 3D-scanning av hela munhålan.

– Med behandling kan bettet normaliseras och gommen får samma storlek och volym som hos normalbarn som inte har korsbett, säger Ola Sollenius.

För få specialister

Forskningen visar alltså att barn med bettavvikelser borde skickas till specialist. Problemet är att specialisterna är för få och har svårare fall inom andra områden som måste tas om hand.

– Vi är för få redan i dag och följden skulle då bli ännu längre köer. Samtidigt är det svårt att försvara att inte använda den bästa och billigaste behandlingen för att kötiden ökar. Antingen får vi bli fler specialister eller så får allmäntandläkare tränas upp mer inom tandreglering, säger Ola Sollenius.

Avhandling:

Early correction of unilateral posterior crossbite: evidence-based evaluations of oral health related quality of life, cost-effectiveness and 3D treatment effects

Kontakt:

Ola Sollenius, specialisttandläkare i Halmstad och forskare, osollenius@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera