Många små och unga fiskar fångas i myggnäten. Bild: Benjamin L Jones.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Myggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem. Merparten av de fiskar som fångas i myggnäten är mindre än ett finger i storlek, enligt forskare.

Malaria är ett globalt hälsoproblem som årligen tar närmare en halv miljon människoliv. Biståndsorganisationer som Bill and Melinda Gates Foundation har satsat stora belopp för att lösa krisen genom att dela ut hundratusentals sängmyggnät som ska skydda människor från bett av myggor som för med sig viruset.

–­ Myggnäten är avsedda för malariaskydd, men människor som lever i fattigdom använder dem för fiske. Det är oroande eftersom detta belastar redan överfiskade kustekosystem, säger Benjamin Jones, chef för Project Seagrass och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Det finns få studier som undersöker hur mycket fisk som fångas genom fiske med myggnät, även om användning av myggnät för fiske inte är ett nytt fenomen.

Över hälften av fisken fångas med myggnät

– Vad vi vet har det hittills inte funnits studier publicerade om den totala mängden fisk som tas upp vid denna typ av fiske. För att kunna hantera detta fiske är det viktigt att få en uppfattning om fångsternas storlek, säger Benjamin Jones.

Studien visar att i Moçambique fångade varje drag med myggnät mer än hälften av den genomsnittliga dagliga fångsten (2,4 kg per dag) jämfört med traditionella nät. Men många av fiskarna var små. Det betyder att de som fiskar med myggnät, och kastar i sina nät flera gånger per dag, fångar ett stort antal unga fiskar. Många av de arter som fångas är även viktiga som mat åt andra fiskarter. De är också betydelsefulla för sjögräsängarnas ekosystem.

Ökad fattigdom kan bli en konsekvens

– Fiske med myggnät kan leda till sämre tillgång på livsmedel, ökad fattigdom och förlust av ekosystemsfunktioner, säger Richard Unsworth, medförfattare till studien och lektor i marinbiologi vid Swansea University.

Att hitta en lösning på problemet är oerhört svårt, men forskarna föreslår stärkt samarbete mellan marinforskare, samhällsvetare, hälsovårdspersonal och fiskesamhällen. På vissa håll har myndigheterna infört lagar som gör användning av myggnät för fiske olagligt, men lagarna är otillräckliga eftersom människor fortsatt behöver mat. Forskarna efterlyser därför nytänkande.

– Vi måste ta reda på varför dessa nät inte används till vad de är avsedda för. Och då måste vi involvera lokalbefolkningen så att de kan medverka till att ta fram lösningar, säger Richard Unsworth.

Forskargruppen samlade in data för sjögräsängar från tio kustbyar i norra Moçambique. Forskarna identifierade varje fiskart, noterade vikten för varje fiskgrupp och för den totala fångsten samt ålder och var i näringsväven fiskarna befann sig.

Vetenskaplig artikel:

The perverse fisheries consequences of mosquito net malaria prophylaxis in East Africa.

Kontakt:

Benjamin L. Jones, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet,  Benjamin.jones@su.se
Richard K.F. Unsworth, Seagrass Ecosystem Research Group, College of Science, Swansea University, r.k.f.unsworth@swansea.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera