Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att öka medie- och informationskunnigheten bland medborgarna har blivit en alltmer angelägen demokratifråga. Ulla Carlsson, Unescoprofessor vid Göteborgs universitet, är redaktör för en ny bok som lyfter fram politikernas ansvar för digitaliseringen.

Digitaliseringen inleddes med en utbredd optimism kring internets möjligheter, inte minst som en demokratisk kraft. Idag uppdagas alltfler problem. En ständig kamp för ett öppet, fritt och säkert internet pågår i hela världen – mot övervakning, kontroll och censur. Fortfarande saknar närmare hälften av världens befolkning tillgång till internet samtidigt som skadliga och riktade cyberattacker blir allt vanligare.

Ytterst en demokratifråga

– Problemen rör balansen mellan integritet och säkerhet och förtroende-/trovärdighetsfrågor. Det handlar om yttrandefrihetens gränser, om etik och om moral, ytterst om demokrati, säger Ulla Carlsson, som sedan 2015 är Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, placerad på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Hon är redaktör för den nya boken Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy (JMG, 2019) där ett antal artiklar beskriver utmaningarna både på ett allmänt och internationellt plan samt med särskilt fokus på Sverige. Budskapet genomsyras av vikten att politiker tar ansvar för utvecklingen i ett brett och konstruktivt samarbete med samhällets olika aktörer.

Google och Facebook

– Dagens komplexa samhälle kräver tveklöst mycket kunniga och kritiska medborgare inom många områden om yttrandefrihet och demokrati ska kunna upprätthållas och utvecklas. Det gäller inte minst medie- och kommunikationskulturen där nya typer av transnationella företag som Google och Facebook har utvecklats från teknologiska konstruktioner till ekonomiska och socio-kulturella fenomen genom allt större makt över användarna. De har i grunden förändrat relationen mellan teknologi, kapital, innehåll och användare, konstaterar Ulla Carlsson.

– Nya förhållningssätt och lösningar efterfrågas eftersom detta är en förutsättning för att alla ska kunna delta aktivt i samhället.

Boken:

Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy (JMG, 2019). Den har tagits fram i samverkan mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet.

Kontakt:

Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, placerad på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universite, ulla.carlsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera