Fossila pollen, sporer och plankton. Bild: Naturhistoriska riksmuseet
Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Jorden drabbades av massdöd i haven och växtligheten på land förlorade sin mångfald. Genom att studera över 40 000 fossila plankton, pollen och sporer, kan forskarna nu se vad som inträffade för 183 miljoner år sedan, på dinosauriernas tid, efter en global uppvärmning på cirka 7 grader.

För 183 miljoner år sedan ökade koldioxiden i jordens atmosfär på grund av enorma vulkanutbrott. Det ledde till en global uppvärmning på 7 grader och genom att studera förändringar i fossil från den tiden förstår forskarna hur livet på land och i haven påverkades.

Effekter både på land och i hav

På land försvann mer än hälften av de växtarter som studerats. Frodiga skogar med hög mångfald av arter som ormbunkar, barrväxter och kottepalmer ersattes av en vegetation som dominerades av ett fåtal arter som anpassat sig till ett varmt och torrt klimat efter uppvärmningen.

I haven ledde uppvärmningen till en massiv algblomning. Det ledde till syrebrist med följden att plankton minskade och många av de havslevande djuren försvann för alltid.


Klipporna utanför Yorkshire, Storbritannien, innehåller fossil från juratiden. Mikroskopiska fossil från pollen och sporer visar att ett fåtal arter av barrträd och ormbunkar som klarade ett varmt och torrt klimat tog över vegetationen under hundratusentals år efter en global uppvärmning på dinosauriernas tid. Bild: Naturhistoriska riksmuseet

Uppvärmningen orsakades av vulkaner som gav atmosfären stora mängder av växthusgasen koldioxid. Utsläppen skedde i det som idag är Sydafrika och Antarktis och ledde till att jordens klimat påverkades under flera hundra tusen år.

Förändringar i fossil

Det här har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet kunnat se genom att studera över 40 000 fossila plankton, pollen och sporer. Fossilen hittades i klipporna längs kusten i Yorkshire, Storbritannien, där bergarterna bildades under tidsperioden jura. Genom att jämföra förekomsten av fossil från tiden före, under och efter uppvärmningen kunde forskarna se vilka plankton i haven och växter på land som ökade eller minskade i antal.

Studien visar att global uppvärmning kan ha stora effekter under mycket lång tid, både i haven och på land.

Fotnot:

Resultaten publiceras i Nature Geoscience och är ett samarbete med forskare i Storbritannien och Italien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera