Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer fysiskt aktiva med hjälp av digitala redskap som utvecklas vid Högskolan i Skövde.
– Tanken är att eleven ska få ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv, kopplat till de olika ämnenas pedagogiska mål, säger Ninitha Maivorsdotter.

Barn och ungdomar rör sig allt mindre och idag når elever inte upp till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet som krävs för att uppnå och bibehålla en god hälsa. Det kan få konsekvenser för ungdomarna, både nu och senare i livet, när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan.

– En grupp som har särskilt svårt att vara tillräckligt fysisk aktiva är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som exempelvis autism och ADHD. Fysisk aktivitet är särskilt viktigt för den gruppen eftersom de har högre risk att drabbas av ohälsa längre fram i livet, berättar Ninitha Maivorsdotter, biträdande lektor i folkhälsovetenskap och projektledare för FUN.

FUN är ett projektet vid Högskolan i Skövde, som ska ta fram digitala hjälpmedel för att få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mer fysiskt aktiva. Högskolan har nyligen beviljats en halv miljon kronor för ett forskningsprojekt inom forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research).

Ska revolutionera arbetssätt

Den fysiska aktiviteten i skolan är idag reducerad till skolämnet idrott och hälsa, samt raster. Det individuella behovet av fysisk aktivitet är större än så och finns under hela skoldagen. Forskningsprojektet FUN ska revolutionera sättet som skolan arbetar med fysisk aktivitet.

– Tanken är att eleven ska få ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv, kopplat till de olika ämnenas pedagogiska mål. För att klara det behöver skolan och lärarna redskap som stödjer den förändringen, säger Ninitha Maivorsdotter.

Digital plattform ökar engagemang och rörelseglädje

Den digitala plattform som tas fram inom FUN kommer att erbjuda just de redskapen. Plattformen, som kommer kunna användas via mobila enheter, såsom surfplattor och smartphones, bygger på en pedagogisk modell som tar utgångspunkt i speldesign. Syftet är att öka engagemang och rörelseglädje hos elever med NPF.

Fotnot:

FUN ingår i forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research) och har beviljats en halv miljon kronor i forskningspengar från Vinnova för ”utmaningsdriven innovation”. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Örebro universitet, Skaraborgs kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och kommer i ett första steg att pågå under nio månader.

Kontakt:

Ninitha Maivorsdotter, bitr. lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde, ninitha.maivorsdotter@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera