Sånglärka. Foto: Lotta Berg
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kommer flyttfåglarna tidigare på våren och lämnar landet senare på hösten? Nu ska Fågelkalendern kartlägga fåglarnas flyttvanor genom att samla in observationer med en ny mobil-app. Delta gärna med egna fågelspaningar på hemmaplan!

Få saker är så spektakulära som när flyttfåglarna kommer tillbaka från sina övervintringsplatser. Fågelkalendern omsätter detta intresse för vårtecken till en organiserad miljöövervakning, och alla kan hjälpa till. Nu finns det en mobil-app (än så länge bara för android-telefoner) som gör det möjligt att enkel rapportera direkt till Artportalen – en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar.

Fågelkalendern är ett nätverk av flera hundra observatörer där nybörjare och erfarna samlar in data sida vid sida. Genom egna fågelspaningar på hemmaplan kan den som gillar att observera vårtecken och hösttecken bidra till förbättrad kunskap om hur naturen förändras över årstiderna och över åren, i hela landet.

– Fågelobservationerna i Fågelkalendern samlas in på ett sätt som gör att vi kan jämföra dem med historiska landsomfattande fågelsobservationer som insamlats under åren 1873–1951. Det gör att vi kan se hur mycket olika arter påverkas av ett förändrat klimat i olika delar av landet, säger Ola Langvall från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Svenska fenologinätverket.

Fågelkalendern är en del av Naturens kalender, vars mål är att samla in standardiserade observationer från hela landet av vårtecken, hösttecken och annat som indikerar hur naturen följer årstidernas förändringar. Fågelkalendern är ett samarbete mellan Svenska fenologinätverket, BirdLife Sverige, Stockholms universitet och Artportalen. Svenska fenologinätverket är i sin tur ett samarbete mellan flera olika universitet, myndigheter och ideella föreningar. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman och driver Naturens kalender i Sverige.

Läs mer om Fågelkalendern på webbplatsen Naturens kalender

Kontakt
Frågor om Naturens kalender generellt och Fågelkalendern:
Ola Langvall, koordinator för Svenska fenologinätverket, SLU, ola.langvall@slu.se, 0472-26 31 80

Frågor om fåglar och dess flyttningsmönster:
Magnus Hellström, stationsschef på Ottenby fågelstation, BirdLife Sverige, magnus.hellstrom@ottenby.se, 070-342 81 18

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera