Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Långdragen förlossning ger ökad risk för kejsarsnitt – även för kvinnor som får det värkstimulerande läkemedlet oxytocin. Ökad dos minskar inte andelen kejsarsnitt hos förstföderskor. Tvärtom kan onödig behandling minska kvinnans tilltro till sin egen förmåga att föda.

Barnmorskan Lotta Selin har studerat data om totalt 2 775 förlossningar i Sverige i sin avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hennes fokus har varit risker och resultat vid långdragen förlossning, alltså över ett dygn, och hur värkstimulering med läkemedlet oxytocin hanteras.

– Andra behandlingsmetoder måste utforskas mer, exempelvis dosering av oxytocin anpassat till speciella grupper av kvinnor, och metoder som under förlossningen kan stimulera det kroppsegna hormonet oxytocin, säger Lotta Selin.

Överanvändning
Långdragen förlossning är ett vanligt problem bland förstföderskor, som kan leda till kejsarsnitt och negativ förlossningsupplevelse. I det aktuella materialet var frekvensen akuta kejsarsnitt 17,1 procent bland förstföderskor med långdragen förlossning, jämfört med 2,3 procent för kvinnor i gruppen med normalt förlopp.

Den högre dosen oxytocin jämfört med den dos som i dag är rutin minskade inte andelen kejsarsnitt, och påverkade inte heller förlossningsupplevelsen. Däremot kortades förlossningen med i genomsnitt 23 minuter. Några andra skillnader kunde inte påvisas.

Inom vården i Sverige är det vanligt att tillföra syntetiskt oxytocindropp för att stimulera värkarbetet. Enligt avhandlingen sker dock en kraftig överanvändning och felanvändning av oxytocindropp.

Minskad tilltro
– Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen, en behandling som kan ge för täta livmodersammandragningar, vilket i sin tur kan ge fosterljudspåverkan, konstaterar Lotta Selin.

Hon såg dock inga negativa effekter på mor och barn, eftersom riktlinjer och kontroller efterföljdes väl. Både kvinnans sammandragningar och barnets hjärtljud övervakas kontinuerligt när värkstimulering ges.

Kvar finns det faktum att onödig behandling kan inskränka kvinnans förmåga att röra sig fritt och framförallt minska tilltron till den egna förmågan att föda, menar Lotta Selin. Hon är sedan 27 år verksam som barnmorska inom förlossningsvården, och har i 17 år forskat om långdragen förlossning och behandling med oxytocin.

Avhandling:
Delayed labour – risk factors, use of oxytocin and outcomes

Kontakt:
Lotta Selin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, lotta.selin@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera