Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
– Risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken vid Örebro Universitet, som efterlyser rutiner i vården för uppföljning av kvinnor som haft graviditetsdiabetes.

Drygt 1 procent av alla gravida i Sverige får diagnosen graviditetsdiabetes. Karin Hildén, specialistläkare i obstetrik och gynekologi har forskat om följderna av graviditetsdiabetes och övervikt. Hon har använt sig av socialstyrelsens Födelseregister för att studera hur riskerna ser ut för både mamma och barn i samband med graviditetsdiabetes och hur övervikt påverkat riskbilden.

Födelseregister samlar alla data

Karin Hildén har studerat alla förlossningar i Sverige under perioden 1998-2012, och visar bland annat att kvinnor med graviditetsdiabetes löper högre risk för komplikationer, liksom gravida med övervikt och fetma. Hon utgick från Medicinska födelseregistret, ett register hos Socialstyrelsen som täcker 98 procent av alla graviditeter som leder till förlossning i Sverige. I registret samlas all information i vården om graviditet, förlossning och eftervård.

Övervikt har alltså en stor del i de komplikationer som drabbar kvinnor med graviditetsdiabetes. Tyvärr visar Karin Hildéns avhandling Gestational diabetes, obesity and pregnancy outcomes in Sweden också att vården ännu inte funnit tillräckligt effektiv behandling för graviditetsdiabetes. Och hur viktigt det är att behandla och förebygga övervikt.

– Att graviditetsdiabetes ökar beror på en ökande grupp av utlandsfödda och att vår population generellt väger mera än förr. Globalt har vi inte mycket graviditetsdiabetes men olika folkgrupper är olika känsliga för att få vissa sjukdomar.

Efterlyser rutiner i vården

Kvinnor som får graviditetsdiabetes riskerar komplikationer både före och efter förlossning. Därför är det viktigt med en uppföljning av kvinnan, menar Karin Hildén.

– Det behöver skapas en uppföljning av den här patientgruppen. Ett sätt skulle kunna vara att ha en rutin att även mamman kontrolleras när hon kommer med barnet till barnavårdscentralen. Det gäller att upptäcka sjukdomarna i tid innan man drabbas av dem, säger Karin Hildén.

Vad är graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes ger en nedsatt förmåga att reglera blodsockret. Kvinnor kan få det under graviditeten och den brukar dyka upp efter vecka 20. Det finns ökad risk att få exempelvis typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, och havandeskapsförgiftning efter graviditetsdiabetes.

Avhandlingen:

Gestational diabetes, obesity and pregnancy outcomes in Sweden

Kontakt:

Karin Hildén, Specialistläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro, karin.hilden@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera