Tema

Plaster under graviditet kan försämra barnets utveckling

I den första studien av sitt slag har forskare funnit att språkutvecklingen hos barn kan kopplas till mammans exponering av ftalater under tidig graviditet, kemikalier som bland annat kan finnas i vanliga hushållsartiklar, elektronik och mjukgjord PVC.

Information samlades in från 963 gravida kvinnor och deras barn från den svenska SELMA-studien och 370 kvinnor och deras barn från den amerikanska TIDES-studien. Föräldrarna tillfrågades om hur många ord deras barn förstod med hjälp av en validerad enkät som används kliniskt. Intervjun skedde vid 30 respektive 37 månaders ålder i de båda studierna. Tio procent av barnen i båda studierna bedömdes ha en språkförsening, med högre andel hos pojkar än hos flickor. Metaboliter från fyra ftalater mättes i kvinnornas urin i vecka 10 av graviditeten i båda studierna.

Elkablar, PVC-golv, kosmetika och plastleksaker

En fördubblad exponering av ftalaterna DBP och BBzP hos mammorna var relaterad till en 28-48% förhöjd risk för språkförsening hos barnen. Innan justering för viktiga bakgrundsvariabler var resultaten signifikanta i båda studierna. Efter justering för bakgrundsvariabler, var resultaten signifikanta enbart i SELMA-studien, vilket kan bero på ett mindre antal barn in TIDES-studien.

DBP och BBzP är vanliga i produkter såsom elkablar, PVC-golv, kosmetika, plastleksaker men har fasats ut i många produkter. Ett problem är dock att många produkter har mycket lång livstid vilket innebär att exponeringen därför kan pågå under mycket lång tid.

– Vi blev förvånade över hur likartade resultaten var mellan de två mycket olika befolkningarna i Sverige och USA, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Men våra resultat stämmer med tidigare epidemiologiska studier där vår studie dock är den största, och vi är unika i att vi mäter så tidigt i graviditeten, samt att vi genomför studien i två länder med samma instrument och mätningar. Det stärker våra fynd, säger Bornehag.

– De här ftalaterna är gömda i många hushållsprodukter som gamla PVC-golv, leksaker, elektronik, kosmetika med mera och kan vara svåra att undvika eftersom det inte finns någon märkning av innehåll i många produkter, säger Shanna Swan, professor vid Icahn School of Medicine på Mount Sinai och medförfattare till rapporten.

Artikeln:

Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood

Kontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, carl-gustaf.bornehag@kau.se, +46 70 586 6565

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Plaster under graviditet kan försämra barnets utveckling

 lästid ~ 2 min