Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2018

Går kärleken som på räls?

De flesta människor har någon gång försökt sätta ord på sina känslor men upptäckt hur svårt det kan vara. Och ofta när vi vill försöka förstå någonting abstrakt utgår vi ifrån någonting konkret – vi uttrycker förståelsen metaforiskt.

Hur ser vi egentligen på romantisk kärlek – som en ägodel, en behållare eller ett gemensamt resande? Och hur uttrycker vi denna förståelse? I en avhandling från Umeå universitet undersöker språkvetaren Per Boström metaforer för kärlek i talad svenska.

Kärleken som ett fysiskt objekt
I de gruppsamtal som analyserats i avhandlingen diskuterar deltagare i två åldersgrupper (25–33; 50–54) sina erfarenheter av kärlek, otrohet, lojalitet och förväntningar.

– I de här samtalen har jag identifierat en vid flora av metaforiska uttryck. Vanligt är exempelvis att förstå kärleken som ett fysiskt objekt som kan manipuleras, ägas och ges bort, som en behållare två personer kan befinna sig i, eller som ett gemensamt resande där man kan uppleva sig vara fast, resa med ett dött tåg eller ifrågasätta viljan att gå vidare med någon, säger Per Boström.

En intressant iakttagelse är också att kärleken ofta är någonting deltagarna kan påverka och ibland kontrollera.

Kliva av tåget
– Vill man inte vara i en viss relation kan man lämna den; man kan välja att kliva av ett ”dött tåg” och istället ta ett annat. Om någonting i relationen är trasigt, kan det gå att reparera. Denna iakttagelse skiljer sig från tidigare, främst engelskspråkig, forskning på metaforer för kärlek.

I avhandlingen går det även att finna vissa samband mellan deltagarnas ålder och de metaforer som används.

– Metaforiska uttryck där kärleken förstås som en sjukdom är betydligt vanligare bland de äldre deltagarna, medan metaforiska uttryck där två personers ”kompatibilitet” ses som viktig, är vanligare bland de yngre deltagarna.

Metaforer underlättar
Att uttrycka sina känslor kan upplevas som både svårt och komplext, och här kan metaforer underlätta, men även sätta fingret på att vi förstår och uttrycker vår förståelse av kärleken på olika sätt; med utgångspunkt i vår fysiska omvärld.

– Det är intressant att erfarenheter av att exempelvis stoppa föremål i olika behållare visar sig vara centrala i deltagarnas förståelse av kärleken. I avhandlingen tydliggörs alltså dels metaforernas roll i förståelsen av kärlek på svenska, dels vilka fysiska erfarenheter som förefaller centrala för förståelsen av den abstrakta kärleken i en svenskspråkig kontext, säger Per Boström.

Avhandlingen:
”Det här är ju dött tåg liksom” En studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

Kontakt:
Per Boström, per.bostrom@umu.se

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera