Artikel från Lunds universitet

Det lönar sig att hjälpa sina syskon. Fåglar som lever i grupper men inte har egna ungar – och som hjälper till att föda upp sina yngre syskon – har större chans att själva bli föräldrar i framtiden.
– Det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar, konstaterar forskaren Charlie Cornwallis vid Lunds universitet.

Hittills har forskare trott att hjälpsamheten beror på att fåglarna delar gener med sina syskon, och att de på så vis försäkrar sig om att generna lever vidare. Men den nya studien visar att den bilden bara stämmer delvis.

Jackpot i reproduktionscasinot
– Resultaten visar att hjälpsamheten inte bara gagnar familjemedlemmarna, utan också ökar chanserna för dem som hjälper till att senare i livet ta över i gruppen, något som kan liknas vid att få jackpot i ett reproduktionskasino, säger biologen Charlie Cornwallis.

Forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund har studerat 20 olika fågelarter. De studerade bland annat om det var hanar eller honor som mest hjälpte sina föräldrar att föda upp syskonen och i vilken utsträckning som de unga fåglarna fortplantade sig inom sin grupp senare i livet. Resultaten visar att individer av det kön som har störst sannolikhet att senare i livet fortplanta sig inom gruppen är de som satsar mest på att hjälpa till.

Blir en del av en större social grupp
Enligt Charlie Cornwallis kan det finnas olika anledningar varför hjälpsamma individer ökar sina möjligheter att själva bli föräldrar. En anledning kan vara att de genom att hjälpa till blir en del av en större social grupp än de som inte hjälper till lika mycket, och att det bidrar till ökade chanser att i framtiden para sig och att då få hjälp med att föda upp de egna ungarna. Det kan också röra sig om ett slags kontroll, en form av övervakning, där individer som inte hjälper till kastas ut ur gruppen, medan de som hjälper till får stanna.

– I vilket fall som helst verkar det som om individer mer hjälper till för att främja sin egen framgång, inte bara familjemedlemmarnas. De hjälper till för att de själva tjänar på det, säger Charlie Cornwallis.

Förändrar bilden av hjälpsamhet
– Även om det är ett starkt och laddat ord så kanske man skulle kunna säga att det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar.

Enligt honom och hans kollegor kommer studien att förändra bilden av hjälpsamhet i sociala grupper. Den nuvarande synen att individer hjälper familjemedlemmar för att de delar gener måste kompletteras. Hjälpsamheten är inte bara osjälvisk, den färska studien visar att långsiktig egennytta och individuella fördelar också spelar en viktig roll för att fåglar ska hjälpa till.

Artikeln
Sex differences in helping effort reveal the effect of future reproduction on cooperative behaviour in birds

Kontakt
Charlie Cornwallis, lektor (engelsktalande), Biologiska institutionen, Lunds universitet, charlie.cornwallis@biol.lu.se

Philip Downing, postdoc, (engelsktalande), Biologiska institutionen, Lunds universitet, philip.downing@biol.lu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera