Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stört blodflöde förekommer vid många sjukdomar. Nu kan blodflödet i hjärnan analyseras automatiskt med ny kraftfull teknik, och bidra till ett snabbt beslut om läkemedel och kirurgi vid till exempel stroke.

– Att få en helhetsbild av blodflödet i hjärnans olika kärl kan vara till hjälp vid planering av medicinsk behandling med läkemedel och kirurgi, säger Tora Dunås, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Med hjälp av en ”sannolikhetsatlas” som beskriver var i hjärnan olika blodkärl finns, går det att automatiskt analysera en stor del av hjärnans blodflöde med magnetkamera. En ny kraftfull teknik som används mer och mer inom forskning för att mäta flödet i blodkärl är 4D-flödes MRI, där blodflödeshastighet kan mätas samtidigt i hela hjärnan.

De specifika kärlen där man vill beräkna flödet får då preciseras i efterhand. Att manuellt göra denna efterbehandling är arbetsamt och tidskrävande, särskilt om man vill titta på många kärl. För att kunna göra metoden praktiskt användbar i daglig sjukvård, behövs därför automatiska verktyg.

Atlas över hjärnans kärl
När man analyserar bilder av hjärnan och vill märka ut de olika delarna brukar man matcha varje bild till en standardhjärna, där de olika områdena finns uppmärkta. I sin avhandling undersöker Tora Dunås om man kan använda en liknande metod för att identifiera de olika kärlen i hjärnan och mäta blodflöde i de identifierade segmenten. För att göra detta konstruerade man en ”atlas” som beskriver sannolikheten att ett visst kärl finns på en viss plats i hjärnan. I denna atlas specificerades sedan de olika områdena där man vill mäta blodflöde.

I avhandlingen visades att cirka 90 procent av de eftersökta kärlen identifierades korrekt. De största kärlen hittades nästan alltid, medan de mindre och kortare kärlen kräver en viss handpåläggning. Överensstämmelsen i flödesmätningar mellan den automatiska metoden och manuella mätningar på samma data var utmärkt.

Med hjälp av den utvecklade automatiska metoden kan den arbetsinsats som krävs för att analysera 4D-flödes MRI minskas avsevärt. Att verktyget är automatiskt innebär också att man kan analysera stora mängder data på kort tid, något som är nödvändigt för att kunna använda 4D- flödes MRI i kliniskt bruk. Metoden fungerade lika bra på personer med förträngning i halskärlen som på friska personer.

– Det bådar gott för att 4D flödes MRI, tillsammans med det här analysverktyget, i framtiden ska kunna användas inom vården, säger Tora Dunås.

Avhandlingen:
Blodflödesmätning i cerebrala artärer med 4D-flödes magnetresonanstomografi – en automatisk atlasbaserad metod. (Engelsk titel: Blood flow assessment in cerebral arteries with 4D flow magnetic resonance imaging – an automatic atlas based approach)

Kontakt:
Tora Dunås, tora.dunas@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera