Grönfinkar är en av de många arter som forskarna har studerat. Bild: Thomas Alerstam
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fåglar lämnar de tropiska områdena när de ska föda upp ungar, eftersom de därmed flyttar bort från många sjukdomar i tropikerna och kan ha ett mindre kostsamt immunförsvar.

Forskare vid Lunds universitet har kartlagt flyttfåglarnas ursprung. Och upptäckt stora skillnader i immunförsvaret hos stannfåglar och flyttfåglar.

Genom att analysera släktträd för över 1300 sångfågelarter, tättingar, har forskarna kunnat fastställa att både stannfåglar, som inte lämnar norra Europa vintertid, och flyttfåglar, som häckar i Europa men övervintrar i områden vid ekvatorn, härstammar från Afrika.

När de sedan gick vidare och studerade immunförsvaret hos tre olika grupper – stannfåglar i tropiska Afrika, europeiska stannfåglar samt flyttfåglar – visade det sig att afrikanska stannfåglar har ett mer varierat och omfattande immunförsvar än europeiska stannfåglar och flyttfåglar har.

Det kostar att ha ett komplext immunförsvar
Evolutionen har helt enkelt ombesörjt att de till Europa utvandrade arterna fått ett långt mindre variabelt immunförsvar eftersom det finns mycket färre sjukdomar i Europa än i tropikerna. De afrikanska stannfåglarna är sannolikt i behov av ett mer avancerat immunförsvar för att hantera den rikare floran av patogener som de utsätts för.

– Det som förvånar riktigt mycket är att flyttfåglarna har lika låg variation i sitt immunförsvar som de europeiska stannfåglarna. Flyttfåglarna ska ju inte bara kunna hantera sjukdomar i Europa utan också under migrationen och i tropikerna, säger Helena Westerdahl, en av forskarna bakom studien.

För att förklara det överraskande resultatet lägger forskarna fram idén att kostnaderna som är förknippade med ett starkt och komplext immunförsvar sannolikt kan vara mycket högre än någon tidigare trott. Exempel på sådana kostnader skulle kunna vara autoimmunitet och andra immunsjukdomar som kroniska inflammationer.

Komplexa immunförsvaret har sina nackdelar
Trots att flyttfåglarna måste hantera patogener i både Europa och tropiska Afrika så har de således förlorat mycket av variationen och komplexiteten i immunförsvaret jämfört med sina afrikanska anfäder. Enligt forskarna antyder det att fåglarna har svårast att hantera patogener första gången som de utsätts för dem. För flyttfåglarnas del är det i Europa där ungarna föds upp och där det inte finns lika många olika patogener.

– När flyttfåglarna häckar har de ju flyttat bort från sjukdomarna och behöver inte ett lika varierat immunförsvar. En annan fördel är ju att risken för skador orsakade av immunförsvaret antagligen minskar om immunförsvaret är mindre komplext, säger forskaren Emily O’Connor.

Alla ryggradsdjur, även människor, har immunförsvar som är uppbyggda på liknande sätt som fåglarnas. Lundabiologerna tror därför att resultaten kan ha betydelse även i ett bredare perspektiv.

Artikel i Nature Ecology & Evolution:
The evolution of immunity in relation to colonization and migration

Kontakt:
Helena Westerdahl, universitetslektor, Biologiska institutionen, Lunds universitet, helena.westerdahl@biol.lu.se
Emily O’Connor, postdoc, Biologiska institutionen, Lunds universitet, emily.oconnor@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera