Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inuti en fågelholk kan det bli över 50C°. Trots den höga temperaturen lyckas fågelungarna hålla en normal kroppstemperatur – men det kostar i form av sämre tillväxt. Forskare från Lunds universitet ger rådet att undvika varma söderlägen och välja skugga när holken ska sättas upp.

I en studie har forskarna i undersökt hur blåmesungar påverkas av förhöjd temperatur i boet. Resultaten visar att tillväxten blir lidande när de tvingas lägga en stor del av sin energi på att hålla normal kroppstemperatur i en varm fågelholk.

– Vi har studerat blåmesungar men våra resultat gäller med all sannolikhet även andra hålhäckande småfåglar i liknande miljöer och klimat, säger Fredrik Andreasson, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Sätt holken i skugga
Baserat på resultaten har han ett konkret råd till den som ska sätta upp en fågelholk:

– Sätt den inte i söderläge, för det är där det blir allra varmast. Går det så bör man välja en skuggig plats.

Resultaten är intressanta även på ett annat plan eftersom de visar vad som förmodligen kommer att hända om temperaturen stiger på grund av klimatförändringar. När fåglar, och sannolikt andra djur, aktivt måste göra sig av med värme så blir det mindre energi över för tillväxt, sökande efter föda och annat som kräver energi.

Drygt en vecka gamla kan ungarna reglera kroppstemperaturen i den varma holken. Men det kostar i form av minskad tillväxt. Bild: Fredrik Andreasson

Enligt forskarna är det första gången som en undersökning av det här slaget har gjorts. Genom att placera vanliga handvärmare under bomaterialet inuti holkar har de värmt upp bomiljön i en vecka. Under den tiden har de kontinuerligt mätt temperaturen i holkarna, ungarnas kroppstemperatur och deras vikt.

Fredrik Andreasson och hans kollegor vid biologiska institutionen är överraskade att en och en halv vecka gamla ungar är så pass bra på att göra sig kvitt överskottsvärme från kroppen.

– Det är anmärkningsvärt och det tyder på att det naturliga urvalet har premierat den här förmågan hos fåglar. Det är helt enkelt farligt att bli för varm.

Artikel
Experimentally increased nest temperature affects body temperature, growth and apparent survival in blue tit nestlings, Journal of Avian Biology.

Kontakt
Fredrik Andreasson, doktorand, Biologiska institutionen, Lunds universitet, fredrik.andreasson@biol.lu.se, 070-978 11 76

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera