Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den traditionella livsstilen för småskaligt fiske kan hotas när städer växer. Men städerna kan samtidigt skapa utvecklingsmöjligheter. Ett bredare forskningsperspektiv ger en mer mångfacetterad bild av förändringar, hot, konflikter och livsmöjligheterna för fisket, enligt Göteborgs universitet.

Studier av småskaligt fiske fokuserar ofta snävt på marina resurser för fiskebyar i rurala områden. I sin avhandling vid Göteborgs universitet har Alin Kadfak skiftat perspektiv och istället tittat på förutsättningarna för en fiskeby nära en storstad. Hon har analytiskt fokuserat på kustområde i vid mening, i stället för enbart marina resurser. Detta har resulterat i en mer sammansatt förståelse för olika omvandlingsprocesser och hur förändrade livsmöjligheter ter sig i en stadsnära fiskeby i det globala Syd.

– En livskraftig fiskenäring kräver inte bara ett hållbart fiskbestånd och ett väldefinierat fiskeområde. Det behövs också landbaserade resurser som till exempel bearbetnings-anläggningar, en välfungerande marknad och transportinfrastruktur, säger Alin Kadfak.

Traditionella livsstilen hotas
Alin Kadfak har gjort åtta månaders fältarbete i Tota-Bengre, en liten fiskeby nära den medelstora men snabbt växande staden Mangaluru i sydvästra Indien. Med hennes annorlunda analytiska inriktning kunde hon se bland annat att den växande staden både hotade fiskarnas traditionella livsstil och erbjöd utvecklingsmöjligheter.

– Exempelvis har många av fiskarna idag aktier i storskaliga fiskebåtar, säger hon. Och närheten till staden leder också till jobbmöjligheter i land.

Å andra sidan innebär anspråk på mark från den växande staden och utvecklingen av mer storskaligt fiske också att de traditionella fisktorkerier som finns i byn får det svårare.

– De har mindre mark för sin verksamhet och byggandet av en ny hamn innebär hinder för dem i deras kontakt med området där torkerierna ligger, säger Alin Kadfak.

Kvinnans roll i samhället förändras
Eftersom de som torkar fisk oftast är kvinnor och storskaliga fiskare oftast män, blir detta också en genderfråga.

– I sådana här sammanhang ligger det lager av olika konflikter på varandra, som en analytisk metod lik den jag har använt kan avtäcka och förklara, säger Alin Kadfak.

– Avhandlingen visar hur fiskare i utkanten av staden kan konkurrera, förhandla och aktivt förhålla sig till förändrade levnadsmöjligheter, säger hon.

Avhandlingen:
Fishing from the Shore. Exploring coastal transformations and changing life opportunities in an urban fishing community of India

Kontakt:
Alin Kadfak, Göteborgs universitet, alin.kadfak@globalstudies.gu.se, 073-556 24 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera