Hörapparat. Bild: Elin Abelson
Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De mest störande ljuden när man har hörapparat är miljöer med för mycket prat, ljud från porslin, vattenkran och pappersprassel. Men det går att ta viss kontroll över ljudet, visar forskning från Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro län.

– I min avhandling har jag studerat vilka ljud som påverkar användandet av hörapparat negativt hos personer som har hörselnedsättning. Ljud som kan orsaka att man inte använder sitt hjälpmedel. Jag har också tittat på hur människor uppfattar dessa ljud, hur starka och hur störande man uppfattar dem, säger Åsa Skagerstrand, audionom på audiologiska mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

I studien har Åsa Skagerstrand gjort en jämförelse mellan personer med lätt till måttlig hörselnedsättning och personer med normal hörsel. Den kliniska erfarenheten visar att hörapparat är av nytta för den som har hörselnedsättning, hörapparaten underlättar att höra vad folk säger. Men många tycker också att det finns situationer när det är mer besvär än nytta med att använda hörapparat.

– Jag har under mina 25 år som audionom mött patienter som säger att hörapparat är jättebra men de har ändå inte varit riktigt nöjda. Därför ville jag forska vidare kring varför de inte är riktigt nöjda när de har hörapparat, säger Åsa Skagerstrand.

Dagens hörapparater fungerar som avancerade ljudanalysatorer. Den kollar av läget i omgivningen och justerar därefter men fokuserar till stor del på tal. Ljud påverkar varandra och stör. Perceptionen, alltså uppfattningen, av ljud påverkas av hörselnedsättningen. Men påverkan ser olika ut beroende på vilket ljud man lyssnar på.

– Min forskning visade på att personer med hörselnedsättning kanske inte kan hantera ljudet på samma sätt som personer med normal hörsel. Därför blir det i vissa sammanhang negativt att ha hörapparat. Varför det är så skulle jag vilja forska vidare kring efter min disputation, säger Åsa Skagerstrand.

Funktionsförmåga är i fokus
Genom sin forskning vill hon förbättra rehabiliteringsprocessen för patienter med hörselnedsättning. Den personcentrerade vården handlar om att sätta patienten i centrum.

– Vi tittar på funktionsförmåga mer än funktionshinder. Patienten ska lära sig ta kontroll över sin livssituation och släppa fokus på hörapparaten. Det gäller att inte ha för höga förväntningar på hörapparaten. Vid en tuff ljudmiljö är det bra om patienten har förståelse för att den inte kan förbättra allt, säger Åsa Skagerstrand.

Det finns många saker som en person med hörselnedsättning kan göra själv för att förbättra sin situation. Det gäller att minska på de onödiga ljud som finns i omgivningen. Då man har stängt ner de ljudkällor som går, exempelvis om en tv står på i bakgrunden, är det bra att tänka på det rent fysikaliska.

– Vid samtal är det bra att korta avståndet till den person samtalet förs med. För varje avståndshalvering är ljudet dubbelt så starkt. Det blir då lättare att höra, lättare att få ögonkontakt och lättare att se personen. Det gäller att ta kontroll över ljuden. Hur störd du blir över ett ljud handlar om hur mycket kontroll du har över ljudet, avslutar Åsa Skagerstrand.

Kontakt:
Åsa Skagerstrand Audionom, Audiologiska mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län, asa.skagerstrand@regionorebrolan.se, 070-513 00 63

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera